آقای دکتر بیوک حبیبی

دکتر بیوک حبیبی پروفسور

آقای دکتر بیوک حبیبی

Dr. Boyouk Habibi

پروفسور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر بیوک حبیبی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال