آقای دکتر کریم عباسپور

دکتر کریم عباسپور پژوهشگر موسسه تحقیقاتی ایوگ (Eawag) سوئیس

آقای دکتر کریم عباسپور

Dr. Karim Abaspour

پژوهشگر موسسه تحقیقاتی ایوگ (Eawag) سوئیس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر کریم عباسپور در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه علوم و فنون کشت های گلخانه ای

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر کریم عباسپور در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی اولین کنفرانس کاربرد ابزار مدیریت آب و خاک (SWAT) در مدیریت منابع آب کشور دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان اردیبهشت 1397

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز حساسیت پارامترهای موثر در رواناب در انواع توابع هدف در نرم افزار SWAT-CUP مطالعه موردی:حوزه آبخیز سد لتیان (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
2 ارزیابی تخمین رواناب با استفاده از مدل SWAT2000 در زیر حوزه ونک از حوزه آبخیز کارون شمالی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
3 ارزیابی عملکرد کشت نواری گیاه در کاهش بار رسوب با استفاده از مدل SWAT (دریافت مقاله) اولین کنفرانس کاربرد ابزار مدیریت آب و خاک (SWAT) در مدیریت منابع آب کشور
4 بررسی اثر توابع هدف مختلف بر محدوده پارامترهای واسنجی شده در مدل سازی هیدرولوژیکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس کاربرد ابزار مدیریت آب و خاک (SWAT) در مدیریت منابع آب کشور
5 بررسی سناریوهای مختلف مدیریتی به منظور کاهش آبشویی نیترات با استفاده از مدل SWAT (دریافت مقاله) چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
6 بررسی کارایی مدل های مفهومی و مدل داده محور در پیشبینی رواناب حوضه(مطالعه موردی: حوضه سلطانی) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
7 بررسی و مقایسه پیشبینی رواناب در مدل هیدرولوژیکی SWAT با استفاده از سری داده های هواشناسی ایستگاهی و شبکه بندی شده در ایران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
8 پیش بینی تولید رسوب در شرایط عدم قطعیتتغییر اقلیم - مطالعه موردی: حوزه آبخیز سد ستارخان (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
9 تاثیر تغییرپذیری خصوصیات فیزیکی خاک در طی زمان بر مدل سازی حرکت کلراید در خاک (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
10 تاثیرانواع توابع هدف در نرم افزار SWAT-CUP و الگوریتم Sufi2 بر شبیه سازی دبی مطالعه موردی: حوضه بالادست لواسان تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
11 تخمین مؤلفههای منابع آب حوضه آبریز همدان- بهاربا استفاده از مدل SWAT (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
12 جذب مس در یک خاک آهکی تیمار شده با لجن فاضلاب (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
13 مدل سازی منابع آب در ایران و اهمیت آن برای مدیریت آب و غذا (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
14 مروری بر مطالعات کاربرد مدل SWAT در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس کاربرد ابزار مدیریت آب و خاک (SWAT) در مدیریت منابع آب کشور
15 مقایسه شبکه های عصبی مصنوعی و رگرسیون چند متغیره در برآورد مقاومت برشی سطح خاک (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران