آقای دکتر غلامرضا قربانی

دکتر غلامرضا قربانی استاد

آقای دکتر غلامرضا قربانی

Dr. Gholamreza Ghorbani

استاد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر غلامرضا قربانی در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر دو نوع چربی محافظت شده در اوایل دوره شیردهی بر روی عملکرد گاوهای شیرده هلشتاین (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 40، شماره: 1
2 بررسی تجربیه کارایی مکمل های آلی معدنی کروم در تغذیه بره های پرواری شال (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 59، شماره: 4
3 پیامدهای تولیدمثلی اسپرم تعیین جنسیت شده در گله های هلشتاین استان اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 46، شماره: 3
4 تاثیر شاخص دما رطوبت در دو فصل تابستان و زمستان بر عملکرد برخی از ویژگی های تولیدمثلی گاوهای شیرده پرتولید (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 47، شماره: 2
5 تجزیه ماده خشک و مواد فیبری کاه غلات توسط قارچهای بی هوازی شکمبه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 56، شماره: 1
6 تعیین الیاف نامحلول در شوینده خنثی غیر قابل هضم و سایر مولفه های نوین هضم الیاف در مواد خشبی موجود در یک دامداری گاو شیری (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 20، شماره: 3
7 تفکیک بخشهای پروتیینی برخی موادخوراکی معمول درایران به روش سیستم کربوهیدرات و پروتیین خالص کورنل (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 42، شماره: 2
8 جداسازی و تعیین هویت بعضی از باکتریهای تجزیه کننده لیگنین و پلی ساکاریدهای کاه از دستگاه گوارش موریانه ها (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 58، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آثار و نتایج جهانی شدن تحقیق و توسعه (دریافت مقاله) ششمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
2 اثر ارائه دو مرحلهای پروبیوتیک بر عملکرد گاوهای پرتولید هلشتاین (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
3 اثر اضافه کردن شکر به جیره آغازین بر مصرف خوراک، افزایش وزن، بازده خوراک و روزهای از شیر گیری گوساله های شیرخوار (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
4 اثر افزودن هیومات سدیم در شیر بر وضعیت سلامت، فراسنجه های شکمبه ای گوساله های هلشتاین (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی
5 اثر افزودن هیومات سدیم و پروبیوتیک پروتکسین در خوراک آغازین بر وضعیت سلامت، فراسنجه های شکمبه ای گوساله های هلشتاین (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی
6 اثر افزودنی میکروبی چند سویه ای لاکتیسیل بر ترکیب شیمیایی، تخمیر و عملکرد گاوهای شیرده هلشتاین در اواسط شیردهی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
7 اثر سطوح مختلف افزودنی میکروبی بر خصوصیات تخمیر و پایداری هوازی ذرت سیلو شده در مراحل مختلف بلوغ (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
8 اثر سطوح مختلف افزودنی میکروبی حاوی لاکتوباسیل های با تخمیر همگن و ناهمگن بر خصوصیات تخمیر و پایداری هوازی ذرت سیلو شده با ماده خشک مختلف و همچنین علوفه ذرت سیلویی سرمازده (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
9 اثرات دراز مدت افزودنی میکروبی Lactisil Maize بر ترکیب شیمیایی و تخمیر سیلاژ ذرت با ماده خشک پائین و عملکرد گاوهای شیرده هلشتاین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
10 اثرمکمل کروم - متیونین برغلظت بتا هیدروکسی بوتیریک اسید پلاسمای گاوهای شیری هلشتاین طی دوره ی انتقال (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
11 ارزیابی جایگزینی بخشی از ذرت جیره آغازین با تریتیکاله بر عملکرد گوساله های هلشتاین (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
12 اصلاح نژاد دام راهی به سوی اصلاح الگوی تولید (دریافت مقاله) همایش ملی اصلاح الگوی تولید و مصرف
13 بررسی اثر اندازه قطعات یونجه خشک و منبع غلهای بر رفتار خوردن و انتخاب گاوهای شیرده (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
14 بررسی اثرات جایگزینی کنجاله کانولا به جای کنجاله پنبه دانه در جیره بره های پرواری (دریافت مقاله) دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور
15 بررسی استفاده از سرکه طبیعی خرمای ضایعاتی در تغذیه طیور گوشتی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد سبز
16 بررسی برند ایران خودرو با استفاده از مدل هویت و تصویر کاپفرر (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی
17 بررسی عوامل مؤثر بر غلظت اسید لینولئیک مزدوجCLA) و راهکارهای افزایش آن در شیر گاوهای شیرده (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی غذای فراسودمند (عملگر)
18 بررسی گیاهان مرتعی مورد مصرف دام در مراتع نیمه بیابانی استان اصفهان از نظر عناصر معدنی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان زایی و روشهای مختلف بیابان زدایی
19 بررسی ویژگی های معماری طرح معماری ارگ آزادی (ساختمان میراث فرهنگی و گردشگری کل ایران) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
20 تأثیر استفاده از مخمر و الیگوساکاریدهای مانان بر تجزیه پذیری درون کیسه ای مواد خوراکی در گوسفند (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه
21 تعیین سطح مس در جیره و سرم خون گاوهای شیری استان چهارمحال بختیاری و مقایسه آن با سطح استاندارد (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
22 تعیین قابلیت هضم، تجزیه پذیری و ترکیبات شیمیایی سه گونه مرتعی اردستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان زایی و روشهای مختلف بیابان زدایی
23 دستکاری تخمیر در سیلوی گیاهان علوفه ای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه
24 سنتز و متابولیسم چربی های موجود در شیر (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری
25 مطالعه خصوصیات پروتئینی کنجاله کانولا با مدل CNCPS و اثرات آن بر سطوح هورمونهای تیروئید در بره های پرواری (دریافت مقاله) دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور
26 نقش پروبیوتیکها درصنایع دام، طیور و آبزیان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه