آقای دکتر عباس منوچهری

دکتر عباس منوچهری استادیار دانشگاه تربیت مدرس

آقای دکتر عباس منوچهری

Dr. Abas Manouchehri

استادیار دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر عباس منوچهری در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 از خودبیگانگی در خوانش اندیشه سیاسی شریعتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 10، شماره: 25
2 اندیشه سیاسی به مثابه دانشی میان رشته ای روایتی دلالتی پارادایمی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 7، شماره: 2
3 اندیشه شناسی سیاسی نظریه مراحل رشد اقتصادی روستو (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 8، شماره: 2
4 تاثیرسمبولیسم درشیوه های بیانی اندیشه های نیمایوشیج (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 10، شماره: 27
5 چارچوب نظری در مطالعه میان رشته ای مطالعه موردی کاربرد نظری اندیشه سیاسی در مطالعه سینما (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 5، شماره: 3
6 دوستی در فلسفه سیاسی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش سیاست نظری دوره: 1، شماره: 1
7 دیالکتیک جنگ و نظم جهانی (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست دوره: 1، شماره: 3
8 ظرفیت نظری رهیافت قابلیت آمارتیا سن برای مقوله شهروندی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 9، شماره: 2
9 عقل سرخ و حق سبزانسان شناسی اشراقی و حق انسانی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش سیاست نظری دوره: 2، شماره: 3
10 نسبت مبادی سمبولیسیت و تفکر آرمان شهری در شعر نیمایوشیج (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش سیاست نظری دوره: 6، شماره: 10
11 نظریه سیاسی پاردایمی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش سیاست نظری دوره: 4، شماره: 6
12 نقد تعلیم و تربیت مدرن با بازخوانی اندیشه های تربیتی هنا آرنت (دریافت مقاله) پژوهش‌نامه مبانی تعلیم و تربیت دوره: 5، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 تقابل اجتماع پذیری و اجتماع گریزی در فضاهای شهری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری