آقای دکتر محمد تسلیمی

دکتر محمد تسلیمی رئیس مرکز ماهر سازمان فناوری اطلاعات ایران

آقای دکتر محمد تسلیمی

Dr. Mohammad Taslimi

رئیس مرکز ماهر سازمان فناوری اطلاعات ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمد تسلیمی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر کنفرانس سومین کنفرانس حوادث و آسیب‌پذیری‌های امنیت فضای تبادل اطلاعات دانشگاه سیستان و بلوچستان -دانشگاه فردوسی مشهد (آزمایشگاه تخصصی آپا)، زاهدان اسفند 1396