آقای دکتر مجتبی زاهدیان

دکتر مجتبی زاهدیان عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

آقای دکتر مجتبی زاهدیان

Dr. Mojtaba Zahedian

عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر مجتبی زاهدیان در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر کنفرانس اولین کنفرانس بین المللی حمایت و حاکمیت قانون در حوزه های تجاری،اقتصادی و سرمایه گذاری دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، مشهد اسفند 1396