آقای نعمت الله ارشدی

نعمت الله ارشدی استادیار – دانشگاه زنجان

آقای نعمت الله ارشدی

Nematolah Ershadi

استادیار – دانشگاه زنجان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای نعمت الله ارشدی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو کمیته علمی – هیات داوران اولین همایش کشوری دانش موضوعی - تربیتی دانش آموز محتوا آموزش شیمی دانشگاه فرهنگیان - پردیس فاطمه الزهرا(س) اصفهان، اصفهان اسفند 1396