آقای دکتر ابوالفضل خوش منش

دکتر ابوالفضل خوش منش دانشیار،گروه علوم قران وحدیث،دانشگاه تهران

آقای دکتر ابوالفضل خوش منش

Dr. Abolfazl Khoshmanesh

دانشیار،گروه علوم قران وحدیث،دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر ابوالفضل خوش منش در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ازدواج به مثابه پیمان بزرگ معناشناسی تطبیقی میثاق غلیظ در قرآن (دریافت مقاله) دوفصلنامه کتاب قیم دوره: 2، شماره: 6
2 بایدها و نبایدهای گفتار از دیدگاه قرآن کریم (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های قرآنی دوره: 13، شماره: 19
3 بررسی نظم آهنگ هجده سوره ازقرآن کریم (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات دوره: 16، شماره: 30
4 تفسیر آیت اله طالقانی، خطابی فرهیخته و قرآنی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات قرآن و حدیث دوره: 2، شماره: 3
5 تفسیر پرتویی از قرآن به مثابه یکی از سرخط های اصلاح گفتمان دینی و انسجام اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه کتاب قیم دوره: 3، شماره: 9
6 توجه به ساختارمندی قرآن در کلام الهی و روایات اهل بیت (ع) (دریافت مقاله) تحقیقات علوم قرآن و حدیث دوره: 15، شماره: 3
7 رابطه لفظ و معنا در ساختار نظم آهنگ قرآن کریم (دریافت مقاله) دوفصلنامه کتاب قیم دوره: 7، شماره: 17
8 معناشناسی طمانینه در اشعار جاهلی و قرآن کریم از منظر روابط معنایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های قرآنی دوره: 16، شماره: 26
9 نغمه های دینی به مثابه حامی هنرهای آوایی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات دوره: 14، شماره: 23
10 نگاه بین دینی و بین فرهنگی در تفسیر پرتوی از قرآن (دریافت مقاله) دوفصلنامه کتاب قیم دوره: 1، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 تحلیل انتقادی روایات منسوب به ائمه در مورد اختلاف قرائات (دریافت مقاله) کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
2 مروری بر برخی بایسته های پژوهش در رشته های علوم انسانی - اسلامی با تاکید بر رشته علوم قرآن و حدیث (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب شناسی پایان نامه ها و رساله های حوزه علوم انسانی-اسلامی
3 نقش پیوندهای بافتاری در تبیین آیات سوگند (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم اسلامی و پژوهش های دینی