آقای دکتر فواد ایزدی

دکتر فواد ایزدی عضو هیات علمی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران

آقای دکتر فواد ایزدی

Dr. Foad Izadi

عضو هیات علمی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.