آقای دکتر ابوذر جمالی نیا

دکتر ابوذر جمالی نیا

آقای دکتر ابوذر جمالی نیا

Dr. Abozar Jamaliniya

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.