آقای دکتر یحیی فوزی

دکتر یحیی فوزی استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

آقای دکتر یحیی فوزی

Dr. Yahya Fozi

استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر یحیی فوزی در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Comparative Analysis of Contemporary Movements in Indonesia and the Islamic Revolution in Iran (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی سیاسی جهان دوره: 2، شماره: 1
2 A Comparative Study of Contemporary Political Islamic Discourses with Imam Khomeini’s Discourse (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام دوره: 2، شماره: 8
3 بررسی تطبیقی خرده گفتمان های سیاسی اسلامگرا در ایران قبل ازانقلاب اسلامی و تاثیر آنها بر شکل گیری نظام سیاسی بعد از انقلاب (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 15، شماره: 43
4 بنیانهای صلح وهمزیستی در اندیشه اسلامی با تاکید بر دیدگاه امام خمینی(ره) (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام دوره: 3، شماره: 11
5 تحلیل محتوای کمی و کیفی مصاحبه ها و پیام های امام خمینی(ره) براساس صحیفه امام (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام دوره: 1، شماره: 2
6 عدالت در اندیشه سیاسی اسلام: مفهوم شناسی و راهبردها (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام دوره: 1، شماره: 1
7 مبانی حکمی پیوند دیانت، معنویت و سیاست (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت معاصر دوره: 7، شماره: 4
8 وجوه اشتراک و افتراق اندیشه سیاسی جنبش حماس با اندیشه سیاسی انقلاب اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام دوره: 2، شماره: 7
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 The Foundations of Peace and Coexistence in Islamic Thought (دریافت مقاله) سومین همایش شرق شناسی، صلح و دیپلماسی فرهنگی
2 جنگ عربستان و یمن و نقش آن در ساختار سیاسی یمن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی
3 طبقه متوسط در ایران بعد از انقلاب و چشم انداز آینده آن در تحولات سیاسی (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی تحولات جدید ایران و جهان
4 عوامل ثابت و متغیر موثر در سیاست خارجی ایران بعد از انقلاب اسلامی: مطالعه مقایسه ای دوران جنگ تحمیلی و سازندگی (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی تحولات جدید ایران و جهان
5 گسترش زبان فارسی و چالشها ی سیاسی فراروی آن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و علوم انسانی