آقای دکتر حامد کامل نیا

دکتر حامد کامل نیا رئیس دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد

آقای دکتر حامد کامل نیا

Dr. Hamed Kamelnia

رئیس دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر حامد کامل نیا در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر کنفرانس کنگره بین المللی معماری و شهرسازی معاصر پیشرو در کشور های اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد اردیبهشت 1397

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 الگوهای طراحی فضای سبز در شهر دوستدار کودک (نمونه موردی : شهر دوستدار کودک بم ) (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 6، شماره: 12
2 معماری سبز: فرم، فضا و انرژی کاربرد عناصر مولد انرژی )پانل های خورشیدی و توربین باد( در شکل گیری معماری سبز (دریافت مقاله) فصلنامه عصر برق دوره: 1، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 الگو واره های نوین در معماری معاصر کشورهای اسلامی - تحلیل و بررسی الگوواره ای معماری معاصر در کشورهای اسلامی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر مؤلفه‌های شهر اسلامی
2 Investigation of Sustainable University Campus Design Factors in Case of the Middle East Countries (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی افق های جدید معماری و شهرسازی
3 Teachers Participation in School Design: An Approach to a Better School Organization Type in IRAN (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و زیرساخت های شهری
4 بررسی انواع ایده و کانسپت در فرایند طراحی معماری از منظر نظریه پردازان معماری معاصر (با بررسی نمونه موردی) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
5 بررسی تاثیر استفاده از آتریوم در کاهش مصرف انرژی برای ساختمانهای اداری در اقلیم سرد و نیمه خشک ایران (نمونه موردی: مشهد) (دریافت مقاله) کنگره بین المللی معماری و شهرسازی معاصر پیشرو در کشور های اسلامی
6 بررسی تاثیر طراحی محیط های کاری بر کاهش استرس شغلی کارمندان (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
7 بررسی تاثیر محیط فیزیکی بر رضایتمندی کارکنان در محیط های کار (مطالعه موردی کارکنان اداری دانشگاه فردوسی مشهد) (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
8 بررسی تطبیقی نظریه های برنامه دهی پنا، دورک و هرشبرگر از منظر زمینه گرایی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی افق های جدید معماری و شهرسازی
9 بررسی تیپولوژی فضاهای باز و نیمه باز به عنوان پیوندگاه طبیعت و سلامت در محیط های مراقبتی و درمانی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی علوم و مهندسی
10 بررسی راهکارهای طراحی و مورفولوژی ساختمان بر مصرف انرژی در ساختمانهای اداری (دریافت مقاله) کنگره بین المللی علوم و مهندسی
11 بررسی روش های مختلف استفاده از نمای دو پوسته در کاهش مصرف انرژی برای ساختمان های اداری در ایران (دریافت مقاله) کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
12 بررسی شاخصه های تاثیرگذار در طراحی ساختمان های انرژی صفر (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی افق های جدید معماری و شهرسازی
13 بررسی عوامل محیطی تاثیر گذار بر سلامت کودکان (برمبنای مولفه های معماری پایدار) در طراحی بیمارستان کودکان (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی افق های جدید معماری و شهرسازی
14 بررسی مولفه سیاسی در شکل گیری معماری ایران و ترکیه (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه و فناوری
15 بررسی مولفه های پایداری درمعماری دانشگاه های کشورهای درحال توسعه مقایسه تطبیقی انستیتومصدر، دانشگاه شاه عبدالله و دانشگاه قطر (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه و فناوری
16 بررسی نقش کارفرما در فرآیند شکل گیری پروژه در معماری معاصر ایران (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه و فناوری
17 تاثیر معماری پایدار بر کاهش سندرم ساختمان بیمارSBS (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه و فناوری
18 تحلیل شاخصه های تاثیرگذار بر کاهش استرس در محیط های درمانی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی افق های جدید معماری و شهرسازی
19 تعیین الگوی بهینه بافت در طراحی مجتمع مسکونی در اقلیم گرم و مرطوب نمونه موردی: عسلویه، استان بوشهر (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه و فناوری
20 جایگاه ارزیابی پس از اسکان P.O.E. در ارتقای کیفیتی معماری ساختمانهای آینده با تأکید بر معماری فضاهای آموزشی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه و فناوری
21 جایگاه پایداری و انرژیهای پاک در تدوین طرحهای جامع دانشگاههای آینده (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه و فناوری
22 جایگاه طراحی پارامتریک در شکلگیری معماری معاصر کشورهای اسلامی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه و فناوری
23 جستاری بر زیبایی شناسی ساختار در سبک های معماری ایرانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
24 کاربرد معماری هوشمند در ساختمان های سبز (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی ساختمان سبز
25 معماری سبز در شهرهای جدید نمونه موردی : بررسی ویژگی های معماری سبز در ساختمان انستیتو تکنولوژی مصدر (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی ساختمان سبز
26 نقش احساس تعلق در هویتبخشی به معماری اماکن متبرکه در شهرهای مذهبی نمونه موردی؛ مشهد و کربلا (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه و فناوری
27 نیاز سنجی کالبدی- فضایی دانشجویان غیر ایرانی در خوابگاه های دانشگاهی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری