آقای دکتر محمد علی امینی مشهدی

دکتر محمد علی امینی مشهدی سرپرست کانون کارآفرینی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد

آقای دکتر محمد علی امینی مشهدی

Dr. Mohammadali Aminimashadi

سرپرست کانون کارآفرینی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمد علی امینی مشهدی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر اجرایی کنگره بین المللی معماری و شهرسازی معاصر پیشرو در کشور های اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد اردیبهشت 1397