خانم دکتر حمیرا مشیرزاده

دکتر حمیرا مشیرزاده استادیار دانشگاه تهران

خانم دکتر حمیرا مشیرزاده

Dr. Homeyra Moshir Zadeh

استادیار دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر حمیرا مشیرزاده در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهدو فصلنامه پژوهش سیاست نظری
هیات تحریریهفصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 برداشت ازنقش ملی و سیاست خارجی مصر در دوره انور سادات وحسنی مبارک (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 3، شماره: 12
2 پژوهش در جارجوب برنامه های پژوهشی خردگرایانه در روابط بین الملل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 12، شماره: 28
3 تاثیر ساختار نظام بین الملل بر گسترش روابط هند و آمریکا در دوره جورج بوش (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شبه قاره دوره: 7، شماره: 25
4 مبانی فرانظری مکتب انگلیسی در روابط بین الملل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 6، شماره: 12
5 مطالعه گفتمان در روابط بین الملل: نقد پژوهش و روش (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 8، شماره: 21
6 نظریه انتقادی روابط بین الملل و گفت وگوی تمدن ها (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش سیاست نظری دوره: 1، شماره: 1
7 نقش اینترنت در جامعه پذیری جنسیتی و تغییر سبک زندگی زنان در ایران و ترکیه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 16، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 تبیین یا تفسیر؟ نقش عوامل مادی و معنایی در مفهوم بندی های نظری از انقلاب اسلامی (دریافت مقاله) همایش ملی سی سال انقلاب اسلامی؛ دستاوردها، آسیبها و فرصتها