آقای دکتر صادق کریمی

دکتر صادق کریمی عضو هیات علمی ومدیر گروه جغرافیا وبرنامه ریزی شهری دانشگاه شهید باهنر کرمان

آقای دکتر صادق کریمی

Dr. Sadegh Karimi

عضو هیات علمی ومدیر گروه جغرافیا وبرنامه ریزی شهری دانشگاه شهید باهنر کرمان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر صادق کریمی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی دومین همایش ملی فرهنگ، گردشگری و هویت شهری موسسه علمی پژوهشی مهر اندیشان ارفع، کرمان بهمن 1395
دبیر علمی سومین همایش ملی فرهنگ، گردشگری و هویت شهری موسسه علمی پژوهشی مهر اندیشان ارفع، کرمان مهر 1397

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 نگاهی به سیر تحول و نمادینگی بته و جقه (دریافت مقاله) فصلنامۀ تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 4، شماره: 14
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرات مخرب ازون تروپوسفری بر گیاهان زرا عی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کشاورزی پایدار، محیط زیست و توسعه روستایی
2 اخلاق حرفه ای و مدیریت آموزشی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، چالشها و راهکارها
3 ارتباط تغییرات مرگ و میر انسانی با تغییرات دمایی و آلایندههای هوای شهری (مطالعه موردی: شهر کرمان) (دریافت مقاله) همایش بین المللی جغرافیا و توسعه پایدار
4 ارزیابی خشکسالی و تاثیر آن بر عملکرد گندم دیم و آبی در استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
5 اعتدال درمدیریت (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
6 Language Policy and Methodology (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی آموزش زبان انگلیسی، ادبیات و مترجمی
7 بررسی اثرات تغییرات آب و هوایی بر عملکرد محصول نخود دیم (مورد مطالعه: استان سمنان) (دریافت مقاله) همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
8 بررسی اثرات مخرب سرمازدگی بر سیب زمینی در مناطق جنب حاره (مورد مطالعه: شهرستان غنبرآباد- کرمان) (دریافت مقاله) همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
9 بررسی ارتباط توان تولید مرتع با محدوده زمانی بارش (مورد: شهرستان ایرانشهر) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آب و هواشناسی
10 بررسی امکان الگوسازی نظریه فراکتال ها، مدل های رشد و توسعه شهردر برنامه ریزی شهری (دریافت مقاله) نخستین اجلاس جهانی شوراها و شهرداران 2016
11 بررسی تأثیر آب و هوا بر تابع تقاضای توریسم با استفاده از مدل ARDL (مورد: استان کرمان) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آب و هواشناسی
12 بررسی تأثیر نوسانات بارش بر میزان تولید و سطح کشاورزی در جنوب شرقی ایران طی سالهای 1386-1379 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
13 بررسی تطبیقی اسطورههای آفرینش بشردر میانملتها وادیان توحیدی با تکیه بر رمزی بودن زبان (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهشهای میان رشته ای
14 بررسی ضرورت تربیت و آموزش مدیران، متناسب با ساختارهای متفاوت مدارس (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
15 بررسی فرآیند شناخت ساختاری زبانی قصه های قرآن کریم (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهشهای میان رشته ای
16 بررسی کارکردهای مدیریت منابع انسانی اداره آموزش و پرورش شهرستان بهمئی با برنامه ریزی استراتژیک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
17 بررسی مکانیزم های خطر تقلب در صورت های مالی از دید مدیران بانک های دولتی و خصوصی شهرستان سنندج (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری
18 پایش و ارزیابی خشکسالی های استان کرمان با شاخص های خشکسالی هواشناسی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آب و هواشناسی
19 تبیین عوامل موثربرشکل گیری کارآفرینی سازمانی عوامل ساختاری، رفتاری و زمینه ای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار
20 تحلیل آب و هوایی طراحی فضاها در سبک معماری بناهای تاریخی استان کرمان مطالعه موردی: ارگهای قدیم بم و راین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
21 تحلیل انتقادی مکان یابی فضایی بازارچه های مرزی در ایران مطالعه موردی: بازارچه مرزی میلک (دریافت مقاله) نهمین کنگره انجمن ژیوپلیتیک ایران و اولین همایش انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران
22 تحلیل جغرافیایی توزیع فضایی شهرهای پایتختی ایران با یکجا نگری فضا، زمان و پدیده (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
23 تحلیل سیستم و نحوه تراکم و انتشار ریزگردها در آنتی سیکلون های مهاجر آسیایی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دیده بانی آینده زمین با محوریت آب و هوا، کشاورزی و محیط زیست
24 تحلیل نقش آب وهوا درسبک معماری عناصروفرآیند سازوکاریخدان مویدی شهرکرمان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
25 تعیین فصول طبیعی در استان چهار محال و بختیاری (دریافت مقاله) اولین همایش علوم جغرافیایی ایران
26 تعییین رابطه خشکسالی با تغییرات میزان تولید مرتع در استان سیستان و بلوچستان طی دوره آماری 1386-1370 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
27 تهدید شناسی مخاطرات طبیعی و انسانی ازنگاه حافظه جمعی ساکنان بافت فرسوده شهری موردمطالعه : میدان قلعه شهرکرمان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
28 رفتار شهروندی در سازمان های آموزشی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
29 شناسایی موانع توسعه ی کیفی مدارس هوشمند اس دیدگاه مدیران و دبیران دبیرستانهای شهرستان ایذه (دریافت مقاله) همایش سراسری مباحث کلیدی در علوم مدیریت و حسابداری
30 شناسایی وتحلیل برونداد های نظام آموزشی برمبنای رویکرد سیستمی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار
31 عوامل مؤثر بر موفقیت استقرار مدیریت دانش در مؤسسات آموزش عالی (فرهنگ وساختارسازمانی، فن آوری اطلاعات) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، چالشها و راهکارها
32 مؤلفه های مؤثر بر شکل گیری رفتار شهروندان سازمانی مدارس (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
33 مدیریت دانش، مفاهیم و مدلهای آن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار
34 مدیریت در عصر پست مدرنیسم فرآنوگرایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار
35 نقش بسیج سازندگی در شکوفایی استعدادها و خلاقیت جوانان (دریافت مقاله) همایش هم اندیشی بسیج سازندگی و نقش آن در توسعه همه جانبه کشور
36 نقش عوامل آب و هوایی موثر بر روند مهاجرت دوسوی اجباری روستاهای جبالبارز شمالی به شهرستان جیرفت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران
37 نقش ویژگیهای جمعیتی بافت فرسوده شهری در نوسازی و بهسازی آن مورد مطالعه: شهر کرمان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نیارش شهر پایا