آقای دکتر یونس جبارزاده

دکتر یونس جبارزاده استادیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز

آقای دکتر یونس جبارزاده

Dr. Yunes Jabarzadeh

استادیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر یونس جبارزاده در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار گروه مدیریت دانشگاه تبریز، تبریز اردیبهشت 1397

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 رفتار دینامیکی صنایع داخلی در اثر نوسانات تعرفههای گمرکی مطالعه موردی با استفاده از متدولوژی پویایی های سیستم (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 11، شماره: 28
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه نقشه راهی برای تشکیل سبد پروژه با رویکرد ذینفعان کلیدی در سازمان های بخش عمومی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
2 ارایه صنایع جایگزین کشاورزی در راستای احیای دریاچه ارومیه با استفاده از روش تاپسیس فازی (مطالعه موردی شهرستان عجبشیر) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پیامدهای جغرافیایی و اثرات زیست محیطی شرایط دریاچه ارومیه
3 بررسی پویای نقش اخلاق علم اسلامی و سکولار در شکل گیری تمدن نوین اسلامی (دریافت مقاله) همایش ملی اخلاق علم و اخلاق حرفه ای در مکتب علامه طباطبایی (ره)
4 بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه بر رشد شرکت های کوچک و متوسط (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی
5 بررسی عملکرد تسهیم دانش درسازمان ناجا (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
6 بررسی عوامل موثر برنگهداری منابع انسانی در شرکت های قطعه ساز استان آذربایجان شرقی شرقی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه
7 بررسی عوامل موثر در مشارکت تامین کنندگان در اهداف استراتژیک سازمان ها توسط چارچوب منشور عملکرد: مطالعه موردی صنعت خودرو تبریز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دست آوردهای نوین پژوهشی مدیریت حسابداری اقتصاد
8 پیش بینی ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران:رهیافت نسبت های مالی و متغیرهای کلان اقتصادی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت
9 تاثیر توافق استراتژیک مدیران بر عملکرد سازمان در شرکتهای دانش بنیان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی
10 تاثیر مدیریت منابع انسانی بر وفاداری مشتری، درک نقش رفتار کارکنان: مطالعه دفاتر پیشخوان دولت در تبریز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا
11 تأثیر اقدامات همکاری و شبکهبندی منابع سازمانی بر مزیت رقابتی پایداربا نقش میانجی نوآوری در ارائه خدمات (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
12 تحلیلی بر اخلاق علم در اسلام و غرب (دریافت مقاله) همایش ملی اخلاق علم و اخلاق حرفه ای در مکتب علامه طباطبایی (ره)
13 توسعه پایداری در تامین کننده (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
14 توسعه مدل علی بلوغ مدیریت دانش سازمانی با تأکید بر فاکتورهای انسانی براساس رویکرد فراترکیب (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
15 رویکردی مبتنی بر TQM به مدیریت عملکرد منابع انسانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت
16 سواد مالی: مفهوم، سنجش و کارکرد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
17 قابلیت سنجی ژئومورفوتوریستی لندفرم های شهرستان تبریز بابهره گیری ازروش پرالونگ (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
18 مدیریت ریسک پور تفولیو نقش آن در موفقیت پورتفولیوی پروژه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
19 معرفی و رتبه دهی معیارها و شاخص هایی جهت ارزیابی معیشت جایگزین کشاورزی در راستای احیای دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پیامدهای جغرافیایی و اثرات زیست محیطی شرایط دریاچه ارومیه
20 نقش فناوری اطلاعات و قابلیت مدیریت دانش در کسب مزیت رقابتی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
21 هماهنگ سازی زنجیره تامین دو سطحی با رویکرد نظریه بازی ها در نظر گرفتن تابع تقاضای متاثر از قیمت، کیفیت محصول و سطح خدمات خرده فروشی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
22 همکاری در زنجیره تأمین در حالت کمبود مجاز: تئوری بازی های غیرهمکارانه (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت