آقای دکتر سیدرضا شاکری

دکتر سیدرضا شاکری

آقای دکتر سیدرضا شاکری

Dr. Seyed Reza Shakeri

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اندیشه سیاسی رضا داوری اردکانی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش سیاست نظری دوره: 1، شماره: 1
2 تفکر دکتر علی شریعتی از چند رشته ای تا میان رشته ای (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 5، شماره: 2
3 سیاست نویسی در ایران (بررسی روشی پنج اثر در حوزه اندیشه سیاسی) (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش سیاست نظری دوره: 2، شماره: 3
4 کارکردهای فرهنگی و آموزشی شعر نو فارسی در میان دانشجویان (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزش در علوم انسانی دوره: 1، شماره: 1
5 مدرنیته و تکوین نظریه سیاسی مدرن (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش سیاست نظری دوره: 6، شماره: 10