خانم منا بهره دار

منا بهره دار

خانم منا بهره دار

Mona Bahredar

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم منا بهره دار در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
کارشناس نشریهنشریه بین المللی مهندسی حمل و نقل