آقای محسن جمالیان

محسن جمالیان مدیر اداره نشریات علمی پژوهشی

آقای محسن جمالیان

Mohsen Jamalian

مدیر اداره نشریات علمی پژوهشی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای محسن جمالیان در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدير اداره نشريات علمي و پژوهشيدو فصلنامه پژوهش سیاست نظری
مدیر داخلیدوفصلنامه پژوهش جوانان ، فرهنگ و جامعه