آقای دکتر علیرضا پیرخانقی

دکتر علیرضا پیرخانقی دانشیار گروه روانشناسی و عضو هئیت علمی دانشگاه

آقای دکتر علیرضا پیرخانقی

Dr. Alireza Pir khaneghi

دانشیار گروه روانشناسی و عضو هئیت علمی دانشگاه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.