آقای دکتر احمد تمیم داری

دکتر احمد تمیم داری دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

آقای دکتر احمد تمیم داری

Dr. Ahmad Tamim Dari

دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر احمد تمیم داری در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی مشخصه های کنش گفتاری معذرت خواهی با مخاطب خداوند(«توبه») در زبان های فارسی و روسی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 6، شماره: 5
2 بررسی و نقد فن شعر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 9، شماره: 20
3 پژوهشی زبان شناختی در اصطلاخات و تعبیرات با مفهوم کار عبث و بیهوده درزبان روسی و مقابله آن با فارسی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 5، شماره: 1
4 مولوی پژوهی و مولوی پژوهان در کشورهای انگلیسی زبان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 6، شماره: 10