آقای دکتر احمد خاتمی

دکتر احمد خاتمی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

آقای دکتر احمد خاتمی

Dr. Ahmad Khatami

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر احمد خاتمی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 از ساختار معنادار تا ساختار رباعی (نگاهی جامعه شناختی به ارتباط میان جهان بینی عصر رودکی با ساختار رباعی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 8، شماره: 16
2 انسان کامل درعرفان اسلامی و مقایسه آن با هرمزدبغ درآیین مانوی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات عرفانی دوره: 6، شماره: 10
3 بازتاب پاره ای از عناصر اساطیری در همای و همایون (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 14، شماره: 53
4 بررسی ساختاری نبرد خوشاوندی در منظومه های «رستم و سهراب»، «برزونامه» و «جهانگیرنامه» (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 8، شماره: 18
5 بررسی کلامی نبوت خاصه در حدیقه سنایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 5، شماره: 9
6 تحلیل محتوای مثنویی مولوی بر اساس شاخص های جبر و اختیار در تربیت و آموزش انسان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 10، شماره: 35
7 تطورات واجی و تحول معنایی واژگان در تاریخ بیهقی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ادبی دوره: 7، شماره: 12
8 چرا پهلوان نامه های پس از شاهنامه مطرح نشده اند (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 5، شماره: 15
9 دیدگاه های معرفت شناختی هجویری در کشف المحجوب درباره توحید و رویت الهی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 24، شماره: 81
10 کهن ریشه های ادب غنایی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی دوره: 4، شماره: 13
11 مبانی و ساختار رئالیسم در ادبیات داستانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 4، شماره: 6
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارتباط ساختار متن روایی تاریخ جهانگشا با ساختار ذهن و اندیشه جوینی (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی پژوهش های زبان و ادبیات فارس
2 تحلیل و بررسی ویژگیهای شخصیت زن و مرد آرمانی در مجموعه داستان آفتاب مهتاب (دریافت مقاله) کنگره بین المللی زبان و ادبیات
3 دیدگاه های کلامی نظامی گنجوی (دریافت مقاله) همایش منطقه ای حکیم نظامی گنجوی
4 شناخت، ریشه یابی و کاربرد واژگان غیر فارسی در سه دفتر دوم مثنوی معنوی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی