آقای دکتر حمید جعفریان یسار

دکتر حمید جعفریان یسار عضو هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان

آقای دکتر حمید جعفریان یسار

Dr. Hamid Jafarian yasar

عضو هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آموزش مجازی و فناوری نوین آموزشی در دانشگاه فرهنگیان (دریافت مقاله) کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
2 آموزش مجازی؛ ضرورت نسل امروز وفردا+C153 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404
3 بازنگری مفهوم نظریه اخلاق با تأکید بر دیدگاه کانت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران
4 پیشبینی اثربخشی سازمانی مدارس دوره ابتدایی از مؤلفه ذهنیت فلسفی مدیران آموزشی (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
5 تأثیر فناوری اطلاعات (ICT) بر تربیت اسلامی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
6 تربیت مطلوب با تاکید بر روش پیامبر (ص) (دریافت مقاله) کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
7 رابطه تحمل پریشانی و ارتباطات عاطفی در خانواده با میانجیگری هوش معنوی دردانش آموزان دختر دبیرستانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی
8 رابطه عوامل درون مدرسه ای با عوامل مربوط به معلم در سبک زندگی اسلامی دانش آموزان دوره متوسطه شهر قم (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
9 روش تربیتی عادت با تاکید بر دیدگاه امام علی (ع) (دریافت مقاله) کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
10 سبکهای یادگیری دانشجویان کارشناسی ناپیوسته دانشگاه فرهنگیان مرکز آموزش عالی شهید مدنی قم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران
11 سیر تاریخی تعلیم و تربیت در سرزمین حجاز با تأکید بر زمان امام صادق (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
12 سیر تاریخی تعلیم و تربیت در عصر رضوی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دانش و فناوری روانشناسی، علوم تربیتی و جامع روانشناسی ایران
13 مطالعه برخی عوامل مؤثر بر کودک آزاری از سوی والدین (مطالعه موردی دانشآموزان پسر دوره ابتدایی ناحیه 2 قم) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران
14 مطالعه سهم برخی مولفه های تغییر در محتوای برنامه درسی با تاکید بر فناوری اطلاعات از نگاه معلمان شهر قم (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش
15 مطالعه سهم سرمایه فرهنگی در تغییر محتوای برنامه درسی از نگاه معلمان شهر قم (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش
16 مطالعه مولفه های سبک زندگی اسلامی از نگاه دانشجویان دانشگاه فرهنگیان قم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
17 معلم متعهد و متخصص دانشگاه فرهنگیان در آیینه اسناد و منابع (دریافت مقاله) کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
18 مقایسه ذهنیت فلسفی مدیران آموزشی با معلمان در مدارس دوره ابتدایی و عوامل مؤثر بر آن (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
19 مواجهه مدل های تربیتی غربی با مدل تربیت اسلامی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
20 نگاهی به نظام تربیت اسلامی شیخ الرئیس ابن سینا (دریافت مقاله) کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
21 نگاهی فلسفی و کاربردی به یادگیری از منظر عادت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی
22 واکاوی نظری رویکردهای تربیت هنری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی