آقای دکتر مهدی محبتی

دکتر مهدی محبتی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه زنجان، ایران

آقای دکتر مهدی محبتی

Dr. Mahdi Mohabati

دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه زنجان، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر مهدی محبتی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهدو فصلنامه تأملات فلسفی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اهمیت جاحظ و دیدگاه های او در نقد و ادب اسلامی ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 2، شماره: 3
2 بررسی و تحلیل انتقادی دیدگاه های ادبی رادویانی در ترجمان البلاغه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 3، شماره: 4
3 تحلیل شخصیت بایزید درمقالات شمس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 11، شماره: 28
4 تقابل معرفت و معیشت براساس قصه ای از مثنوی معنوی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 1، شماره: 1
5 خاستگاه شعر و هویت صنفی- اجتماعی شاعر از دیدگاه حکیم انوری ابیوردی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 5، شماره: 8
6 رباعی روایی در مختارنامه عطار نیشابوری (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات عرفانی دوره: 10، شماره: 18
7 طبیعت انسانی از دیدگاه کنفوسیوس و سعدی (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 22، شماره: 75
8 قلمرو و جایگاه عقل و عقل گرایان در مقالات شمس تبریزی (دریافت مقاله) دو فصلنامه تأملات فلسفی دوره: 7، شماره: 18
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 قلمرو و معنای تاویل در مقالات شمس تبریزی (دریافت مقاله) هشتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران