خانم تکتم هوشمند

تکتم هوشمند کارشناس نشریه

خانم تکتم هوشمند

Toktam Houshmand

کارشناس نشریه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم تکتم هوشمند در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
کارشناس نشریهمهندسی کامپیوتر و دانش