آقای دکتر محمدرضا اکبرزاده توتونچی

دکتر محمدرضا اکبرزاده توتونچی گروه مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

آقای دکتر محمدرضا اکبرزاده توتونچی

Dr. Mohammad Reza Akbarzadeh Totonchi

گروه مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمدرضا اکبرزاده توتونچی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه عصر برق
هیات تحریریهمهندسی کامپیوتر و دانش

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارتباط مغز رایانه دوبعدی مبتنی بر توجه انتخابی دیداری به کمک سیگنال های MEG (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 45، شماره: 2
2 ارزیابی حالت توجه انتخابی دیداری به کمک تحلیل پتانسیل هایوابسته به رویداد مغزی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 46، شماره: 1
3 ربات متحرک بینا با استفاده از یک الگوریتم جدید شناسایی رنگ و الگوی هدایت ترکیبی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 39، شماره: 2
4 زمانبندی کار فازی چند هدفه با استفاده از الگوریتم بهینه سازی اکسترمال (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 24، شماره: 3
5 شناسایی سیستم های غیرخطی بر اساس منطق فازی توسعه یافته (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 44، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اجماع داده سلسله مراتبی مبتنی بر تراوش داده حسگر ها در شبکه بیسیم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کاربرد سیستم های هوشمند (محاسبات نرم) در علوم و صنایع
2 ارائه روشی نوین برای ترکیب الگوریتمهای ژنتیک و تبرید تدریجی (دریافت مقاله) دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند
3 ارائه ی یک سیستم توصیه گر مبتنی بر اعتماد با استفاده از شبکه عصبی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
4 ارائه یک روش نوین سری زمانی فازی برای پیش بینی نوسانات قیمت ارز (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
5 ارائه یک نسخه ابتکاری از الگوریتم بهینه سازی توده ذرات PSO)برای حل مسائل جایگشتیPermutation Optimization (دریافت مقاله) دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند
6 استفاده از الگوریتم رقابت استعماری در مسائل دسته بندی برای انتخاب ویژگی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی شبکه های اطلاعاتی هوشمند و سیستم های پیچیده
7 استفاده از swarm intelligence در مدلسازی جوامع بشری با کاربرد در کنترل ترافیک شهری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
8 استفاده از پارامترهای فازی به منظورشناسایی کاراکترهای دستنویس به کمک شبکه های عصبی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
9 استفادها ز سیستم ایمنی مصنوعی فازی برای امنیت شبکه های کامپیوتری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
10 الگوریت ژنتیک چند هدفه ی، چگالی احتمال مبتنی بر دسته بندی فازی خصوصیات دسته ای (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
11 الگوریتم ترکیبی GA و PSO جهت طراحی آشکارساز بهینه کمپلکس QRS در سیگنالECG (دریافت مقاله) اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند
12 الگوریتم جهش ترکیبی قورباغه ی فازی تطبیقی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران
13 انتخاب بهینه سبد سهام مبتنی برمدل اسپین گلاس (دریافت مقاله) اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند
14 انتخاب والدین به صورت آشوبناک در الگوریتم تکاملی چند هدفه غیر غالب به منظور استخراج قوانین فازی با هدف کشف زیر گروه (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی کامپیوتر و توسعه پایدار با محوریت شبکه های کامپیوتری، مدل سازی و امنیت سیستمها
15 Clustering Based on Cuckoo Optimization Algorithm (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی سیستمهای هوشمند
16 بازیهای سه نفره بیزی کوانتومی از دیدگاه بهینگی اجتماعی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی فن اوری، ارتباطات و دانش
17 بالانس بار در شبکههای سوئیچینگ مداری با استفاده از ACOهای چندگانه (دریافت مقاله) دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند
18 بررسی امکان کاربرد سیستم های هوشمند در فرآیند خشک کردن میگو (دریافت مقاله) اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند
19 بررسی امکان کاربرد ماشین بینایی و شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی میزان رطوبت میگوی خشک شده (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
20 بررسی پارامترهای الگوریتم AntNet (دریافت مقاله) شانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
21 بکارگیری تئوری گراف تصادفی در کمینه نمودن قوانین سیستم فازی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
22 بهینه سازی الگوریتم خوشه بندی فازی با استفاده از جمعیت پویا و الگوهای مبتنی بر جمعیت (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
23 بهینه سازی رفتار اسپین گلاس با استفاده از اتوماتای یادگیر برای انتخاب بهینه سبد سهام (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
24 بهینه سازی ساختاری شبکه عصبی پرسپترون با استفاده ازالگوریتم Hybrid GA/BP (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
25 بهینهسازی اکسترمال یا اتوماتای یادگیر؟ افزایش کارایی شبکههای اسپینی در انتخاب بهینهسبدسهام (دریافت مقاله) دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند
26 بهینه‎سازی رفتار اسپین‎گلاس با استفاده از اتوماتای یادگیربرای انتخاب بهینه سبد سهام (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
27 بهینهسازی کنترل کننده PIچندمتغیره بهره بالا برای یک سیستم نامنظم به کمک الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی سیستمهای هوشمند
28 پروتکل خوشهبندی سلسله مراتبی مبتنی بر زنجیره تراوش داده در شبکه حسگر بیسیم (دریافت مقاله) کنگره ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات
29 پیش بینی آماری بلندمدت بارش فصلی شهر مشهد توسط سیستم فازی-احتمالاتی (دریافت مقاله) دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند
30 پیش بینی تعداد تویست با استفاده از رگرسیون بردار پشتیبان و بهینه سازی پارامترها و مقادیر پنجره سری زمانی توسط الگوریتم ژنتیک آشوبناک (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی کامپیوتر و توسعه پایدار با محوریت شبکه های کامپیوتری، مدل سازی و امنیت سیستمها
31 پیش بینی حملات صرع با استفاده از مدل شبکه فازی - عصبی تطبیقی (ANFIS) بهینه سازی شده توسط الگوریتمهای هم تکاملی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
32 پیش بینی روزانه بارمصرفی برق مشهد مبتنی برتئوری آشوب و سیستم چندگانه فازی ـ عصبی تطبیقی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
33 پیش بینی روندحرکت بورس بااستفاده ازترکیب ANFIS,SVM مبتنی برانتخاب ویژگی معیارآنتروپی فازی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
34 پیش بینی سریهای زمانی آشوبگرا میتنی بر ترکیب تبدیل موجک و شبکه های تطبیقی عصبی- فازی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
35 پیش بینی کوتاه مدت سری زمانی مصرف بار برق براساس سیستم های چندگانه فازی - عصبی تطبیقی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس دانشجویی فناوری اطلاعات ایران
36 پیش پردازش داده های ورودی الگوریتم های دسته بندی با ترکیب خوشه بندی فازی نوع اول و نوع دوم تعمیم یافته و K میانگین (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی کامپیوتر و توسعه پایدار با محوریت شبکه های کامپیوتری، مدل سازی و امنیت سیستمها
37 پیشبینی آماری بلندمدت بارش فصلی شهر مشهد توسط شبکههای عصبی (دریافت مقاله) دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند
38 تجزیه و تحلیل عدم قطعیت محاسبات پروفیل سطح آب درکانالها با استفاده از روش حساب فازی (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
39 ترکیب الگوریتم GA-NN و ANFISدر طبقه بندی سطح هوشیاری (دریافت مقاله) دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند
40 ترکیب الگوریتم سیاه چاله و الگوریتم جستجوی گرانشی برای حل مسائل بهینه سازی پیوسته (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی فن آوری، ارتباطات و دانشICTCK2015
41 ترکیب الگوریتم شبیه سازی تبرید و جستجوی محلی برای یادگیری نقشه های شناختی فازی خاکستری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی شبکه های اطلاعاتی هوشمند و سیستم های پیچیده
42 ترویج همکاری باانعطاف پذیری اجتماعی فازی تطبیقی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی سیستمهای هوشمند
43 تسریع درتقطیع تصویر با استفاده از شبکه عصبی فازی هاپفیلد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
44 تشخیص خودکار مراحل خواب با استفاده از جدول جستجوی فازی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
45 تشخیص مؤلفه های شناختی در سیگنال مغزی با استفاده ازANFIS (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
46 جستجوی ژنتیک جهت یافتن وزنها و ساختاربهینه پرسپترون : الگوریتم Co.Co.GA (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی برق
47 حل مسائل بهینه سازی چندین هدفه به کمک زیرگروه های فشرده (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی فن آوری، ارتباطات و دانشICTCK2015
48 حل مسایل بهینه سازی چند هدفه با بکارگیری رویکردی نو از تئوری آشوب و چندین زیر جمعیت در الگوریتم NSGA-II (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی فن آوری، ارتباطات و دانشICTCK2015
49 خلاصه سازی زبانی و طبقه بندی بر اساس استخراج گراف فازی احتمالی از داده ای خام (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
50 خوشه بندی جستجوی فاخته بهبود یافته (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نوآوری در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
51 خوشه بندی خودسازمانده حسگرها با ایستگاه اصلی متحرک در شبکه های حسگر بی سیم به کمک منطق فازی و الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
52 دفاع از حملات سایبری با نقاط نش فازی و نرخ جریان عادلانه (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی سیستمهای هوشمند
53 رمزنگاری اطلاعات بر اساس عوامل محیطی با استفاده از اتوماتای سلولی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس انجمن رمز ایران
54 روش تشخیص و شناسایی عدد از تصاویر گوناگون به کمک سیستم فازی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات
55 روش های خوشه بندی داده بر اساس جستجوی فاخته (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی کامپیوتر و توسعه پایدار با محوریت شبکه های کامپیوتری، مدل سازی و امنیت سیستمها
56 روشی جدید برای بهینه سازی ساختار شبکه عصبی با استفاده از روش تکامل همکارانه ( نگرش طبیعی در بهینه سازی اتصالات نرونی ) (دریافت مقاله) سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
57 روشی جدید در بهینه سازی شبکه عصبی توسط الگوریتم های تکاملی جهت تشخیص اختلالات کبدی (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهینه سازی و روشهای محاسبه نرم در مهندسی برق و کامپیوتر
58 رویکرد انسان شناختی در خلاصه سازی متن با استفاده از سیستم استنتاج فازی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران
59 زمانبندی سیستم های کارگاهی انعطاف پذیر با استفاده از الگوریتم ایمنی مصنوعی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
60 سیستم تایید هویت انسان از روی سیگنال گفتار با استفاده ازANFIS در دو حالت نویزی و بدون نویز (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران
61 سیستم چند عامله همکار مجهز به حسگر نرم برای مدیریت انرژی ساختمان (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی فن آوری، ارتباطات و دانشICTCK2015
62 سیستم چند عامله همکار مجهز به کنترلر فازی شیر بخار برای مدیریت انرژی سیستم سرمایشی جذبی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران (پانزدهمین کنفرانس سیستم های فازی و سیزدهمین کنفرانس سیستم های هوشمند)
63 سیستم چند عامله همکار مجهز به کنترلر فازی و سنسورهای مجازی برای سیستم مدیریت انرژی ساختمان در بخش سیستم سرمایشی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی نوآوری در مهندسی و توسعه تکنولوژی
64 شکل دهی پاداش با استفاده از کنترل کننده فازی در سیستم های چندعامله (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی سیستمهای هوشمند
65 شناسایی و مکان یابی اجسام در یک رباتمتحرک بینا: راهکاری سریع و کارا (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
66 طراحی تقریبگرهای فازی تاکاگی-سوگنو-کنگبا حداقل توابع عضویت و خطای تقریب تضمین شده به کمکالگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) کنگره ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات
67 طراحی ساختارمناسب ورودی های شبکه عصبی فازی برای پیش بینی سری های زمانی بااستفاده ازروش تاگوچی وpso (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی سیستمهای هوشمند
68 طراحی و پیاده سازی یک ربات متحرک بینا و هدایت آن با استفاده از یک معماری ترکیبی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
69 طراحی یک الگوریتم بهینه سازی کولونی چندگانه مورچه ها مبتنی برتعاملات بین کولونی ها برای مسیریابی چندهدفه درشبکه های موردی سیار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات
70 طراحی یک سیستم فازی-عصبی خود سازمانده با قابلیت یادگیری برخط برای شناسایی سیستم های دینامیک غیر خطی در حضور نویز (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران
71 طراحی، شبیه سازی وساخت گلخانه هوشمند به وسیله ابزارهای فازی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
72 فشرده سازی فرکتالی تصویر با بکارگیری الگوریتم ترکیبی بهینه سازی گروه ذرات و الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
73 کنترل چراغهای راهنمائی با استفاده از منطق فازی مبتنی بر فرد خبره (دریافت مقاله) دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند
74 کنترل عصبی فازی سلسله مراتبی مد لغزشی تطبیقی با پارتیشن بندی باینری فضا برای کنترل سیستم یک ورودی یک خروجی غیر خطی آشوب و نامعین (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران
75 کنترل فازی تطبیقی سیستم های دینامیک با رویکردی مبتنی بر جزیی بودن به سلسله مراتب در سیستم های فازی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی فن آوری، ارتباطات و دانش
76 کنترل فعال سازه با پیش بینی نوسان زمین به وسیله شبکه های عصبی درهنگام زلزله (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
77 کنترل گروهی خودروها در یک محیط جمعی توسط انسان و ماشین با بهره گیری از منطق فازی و کنترل پیش بین توزیع شده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی برق و کامپیوتر
78 کنترل مد لغزشی فازی هم تکاملی همکارانه برای کنترل بازوی مکانیکی ماهر (دریافت مقاله) دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
79 گردآوری داده توزیع شده وفقی در شبکههای حسگر بیسیم (دریافت مقاله) کنگره ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات
80 محاسبه بهینه اجتماعی در بازیهای بیزی با سه بازیکن (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی فن اوری، ارتباطات و دانش
81 مدلسازی خصوصیات بافتی مغز نان با استفاده از ارزیابی بعد فرکتالی تصاویر نان و ANFIS (دریافت مقاله) دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند
82 مسیریابی توزیع شده با استفاده از کلونی مورچه ها در شبکه های رایانه ای (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
83 معرفی الگوریتم PEFMM: استفاده از تکنیک جایگشت برای بهینه سازی تعداد ابر قالب ها درالگوریتم بهینه شده عصبی فازی EFMM با رویکرد طبقه بندی الگو (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی فن آوری، ارتباطات و دانشICTCK2015
84 یادگیری رفتاری و گروهی در سیستمهای چندعاملی: راهی به سوی زندگی مصنوعی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
85 یک روش مبتنی بر بازمقداردهی به جامعه جواب در الگوریتم های تکاملی کوانتوم برای افزایش تنوع در جامعه جواب (دریافت مقاله) شانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
86 یک رووش توزیع شده برای هماهنگی بین عاملهای کنترلی سیگنال ترافیک (چراغهای راهنمایی) بر اساس تئوری بازی ها و NN-Qlearning (دریافت مقاله) پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران