آقای دکتر ناصر نیکوبخت

دکتر ناصر نیکوبخت استادیار دانشگاه تربیت مدرس

آقای دکتر ناصر نیکوبخت

Dr. Naser Nikoobakht

استادیار دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر ناصر نیکوبخت در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهدوفصلنامه علوم ادبی
هیات تحریریهدوماهنامه جستارهای زبانی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 الگوی تحول نقش زن از همسر خانه دار تا مصلح اجتماعی براساس نشانه شناسی اجتماعی رمان های سووشون و عادت می کنیم (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 3، شماره: 3
2 بررسى سبک نثر شاعرانه در عبهرالعاشقین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 4، شماره: 6
3 بررسی تطبیقی چشم دلدار در غزلیات حافظ و ترانه نامه پترارکا (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 3، شماره: 4
4 بررسی، تحلیل و نقد سبک شناسانه خاطره نگاشته دا (دریافت مقاله) مجله ادبیات پایداری دوره: 8، شماره: 14
5 بناهای اساطیری و راز جاودانگی در اسطوره های ملی و مذهبی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 4، شماره: 7
6 پیشینه بن مایه گل انسانی شعر خیامی در منظومه های کلاسیک جهان (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 42، شماره: 3
7 تحلیل حرکت تصوف اسلامی در مقایسه با جنبش های اجتماعی جهان معاصر (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 5، شماره: 17
8 تحلیل رویکرد تحقیقات نظامی شناسی در کتاب های محققان ایرانی از 1300 تا 1384 ش (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 6، شماره: 10
9 تصرفات مولانا در حکایات صوفیه (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 4، شماره: 13
10 تفاوت و تقابل نسل ها در آثار سعدی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 3، شماره: 4
11 ضرورت بررسی، تحلیل و تصحیح مجدد بستان العارفین و تحفه المریدین (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 45، شماره: 4
12 فلز و قداست آن در اساطیر ملی و متون دینی (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 6، شماره: 18
13 مقایسه آیرونی با صناعات بلاغی فارسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 19، شماره: 70
14 مقایسه ایزدان آب در اسطوره های ایران و ویتنام (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 8، شماره: 29
15 مولوی و حل معمای جبر و اختیار در مکتب عشق (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 5، شماره: 15
16 نقد ادبی در قهوه خانه های عصر صفوی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات نظریه وانواع ادبی دوره: 1، شماره: 1
17 نقد و تحلیل شیوۂ سعید نفیسی در تصحیح متون ادبی کلاسیک فارسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 16، شماره: 60
18 واژ گزینی های شعری قیصر امین پور از منظر تحلیل گفتمان انتقادی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 10، شماره: 24
19 وطن در شعر مشروطه (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 14، شماره: 55
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 تحلیل و بررسی اشارات طب روحانی در مثنوی معنوی (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه