آقای دکتر سید علی طاهری

دکتر سید علی طاهری سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

آقای دکتر سید علی طاهری

Dr. Seyedali Taheri

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سید علی طاهری در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کنفرانس اولین همایش ملی فرصت ها و چالش های پیش روی دریای خزر (با تکیه بر رژیم حقوقی، سیاسی و امنیتی، شیلات و محیط زیست، اقتصادی) دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، گرگان آبان 1398