خانم دکتر الهام پور مهابادیان

دکتر الهام پور مهابادیان عضو هئیت علمی دانشگاه  آزاد اسلامی واحد تهران شمال و دانشجوی ممتاز دکترای تخصصی شهرسازی  کارشناسی ارشد مهندسی معماری

خانم دکتر الهام پور مهابادیان

Dr. Elham poormahabadian

عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال و دانشجوی ممتاز دکترای تخصصی شهرسازی کارشناسی ارشد مهندسی معماری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر الهام پور مهابادیان در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه مطالعات هنر و فرهنگ