آقای دکتر زهرا بخشی

دکتر زهرا بخشی

آقای دکتر زهرا بخشی

Dr. Zahra Bakhshi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر زهرا بخشی در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 انگارههای خرافی وتهدیدات امنیتی آن بر سبک زندگی ایرانی (دریافت مقاله) همایش ملی سبک زندگی، نظم و امنیت
2 بدافزارها روش های اسکن آنها در شبکه های مختلف (دریافت مقاله) نهمین سمپوزیوم بین المللی پیشرفتهای علوم و تکنولوژی
3 بررسی ارتباط خوش بینی مدیریت با کارایی سرمایه گذاری و ارزشیابی شرکت (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی
4 بررسی بازپروری به عنوان یکی از هدف های عام کیفردرحقوق غرب و اسلام (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق درعلوم انسانی، مدیریت و معارف اسلامی
5 بررسی بازدارندگی به عنوان یکی ازهدف های عام کیفردرحقوق غرب و اسلام (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ایران
6 بررسی ناتوان سازی به عنوان یکی از هدف های عام کیفردرحقوق غرب و اسلام (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت و حقوق
7 بررسی هدف سزادهی به عنوان یکی از هدف های عام کیفردرحقوق غرب و اسلام (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران
8 تاثیر نرخ حقیقی ارز بر بیکاری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد
9 تعاونیهای دهیاریها و ساماندهی مدیریت روستایی (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه روستایی
10 روستا شهرها و نقش آنها در ساماندهی و تعادل بخشی مجموعه های روستایی (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه روستایی
11 روش تبدیلات کانونیک و هامیلتونین های دقیقا حل پذیر با جرم مؤثر وابسته به مکان (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1388
12 روش جبر لی برای حل دقیق معادلات شرودینگر یک بعدی با جرم موثر وابسته به مکان (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1387
13 سنتز پوش پلیمری کیتوسان برای ایمپلنت های استخوانی با قابلیت رهایش هدفمند داروی جنتامایسین (دریافت مقاله) پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
14 گردشگری الکترونیکی بسط دهنده گردشگری روستایی (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه روستایی
15 موانع کارآفرینی روستایی از دیدگاه زنان و دختران روستایی (دهستان هندوخاله، شهرستان صومعه سرا) (دریافت مقاله) همایش ملی بررسی راهکارهای مدیریت توسعه کارآفرینی روستایی در ایران