آقای دکتر سهراب سعیدی

دکتر سهراب سعیدی صاحب امتیاز و مدیر مسئوول

آقای دکتر سهراب سعیدی

Dr. Sohrab Saeedi

صاحب امتیاز و مدیر مسئوول

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سهراب سعیدی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
صاحب امتیازپژوهشنامه اورمزد

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آیین چهاردهمی روزی با شروه در فرهنگ عامه هرمزگان (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 10، شماره: 37
2 امید در شعر شاعران پارسی (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 8، شماره: 27
3 انتظار موعود در شعر شاعران معاصر انقلاب با تکیه بر اشعار سید حسن حسینی، قیصر امین پور و سلمان هراتی (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 9، شماره: 32
4 انسان گرایی و مفهوم اومانیسم در آثار سهراب سپهری (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 10، شماره: 40
5 بازتاب مسایل اجتماعی در ضرب المثل های مردم هرمزگا ن (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 8، شماره: 27
6 بازتاب مسایل اجتماعی در مثنوی معنوی (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 8، شماره: 25
7 بانوی مهربانی (حضرت زهرا(س)) در نوحه های میناب (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 11، شماره: 42
8 بررسی ادبیات آیینی شمال و جنوب کشور با تاکید براشعارملاعلی فاخری و حسینعلی قضایی (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 10، شماره: 37
9 بررسی ادبیات تمثیلی در حکایت طوطی و بازرگان مثنوی معنوی مولوی (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 8، شماره: 26
10 بررسی اشعار محیا، پدر شروه سرایی هرمزگان (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 9، شماره: 33
11 بررسی اشعار محیا، پدر شروه سرایی هرمزگان (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 9، شماره: 32
12 بررسی اقلیم دریا در غزل مردان معاصر هرمزگان مطالعه موردی: بهمنی، محبی، انصاری، رزمجو، شریفی، انصاری نسب (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 10، شماره: 39
13 بررسی باورهای عامیانه در آیین ازدواج هرمزگان (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 11، شماره: 43
14 بررسی بومی ترانه های عامیانه هرمزگان (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 10، شماره: 38
15 بررسی پرندگان سمبولیک در مثنوی معنوی (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 9، شماره: 33
16 بررسی پیشینه ادبی و اهمیت تاریخ بیهقی (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 8، شماره: 26
17 بررسی تمثیل در اشعار شاعر صبح، خاقانی شروانی (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 9، شماره: 33
18 بررسی تمثیل در اشعار شاعر صبح، خاقانی شروانی (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 8، شماره: 27
19 بررسی جایگاه زن در دوبیتی های عامیانه هرمزگان (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 9، شماره: 32
20 بررسی جایگاه زن در ضرب المثل های هرمزگان (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 10، شماره: 39
21 بررسی جایگاه موسیقی در استان هرمزگان (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 9، شماره: 33
22 بررسی جایگاه نخل در ادبیات شفاهی مردم میناب (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 10، شماره: 39
23 بررسی جنبه های زیبا شناسی شعر محیا (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 11، شماره: 41
24 بررسی چیستان های استان هرمزگان (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 8، شماره: 27
25 بررسی خصوصیات، درون مایه و کارکردهای لالایی های رایج در شرق استان هرمزگان (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 10، شماره: 37
26 بررسی دل در ترانه های عبدالرحمن محب (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 10، شماره: 38
27 بررسی دلبر و یار در ترانه های عامیانه بندری هرمزگان (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 10، شماره: 39
28 بررسی ساختارشناسی فولکلور کودکان هرمزگان (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 8، شماره: 26
29 بررسی شعر عامه و موسیقی هرمزگان (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 10، شماره: 35
30 بررسی طبیعت جنوب در ترانه های بندری هرمزگان (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 10، شماره: 35
31 بررسی طبیعت، آسمان و فلک در شعر انوری (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 11، شماره: 44
32 بررسی عناصر چهارگانه آب، باد، خاک و آتش در شعر عنصری (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 11، شماره: 44
33 بررسی عناصر داستانی در تاریخ بیهقی (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 8، شماره: 25
34 بررسی فعل و نکات دستوری در کشف المحجوب علی هجویری تحقیق درس دستور، دانشگاه ارومیه (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 8، شماره: 26
35 بررسی قصه سلامان و ابسال در روایت منظوم جامی (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 9، شماره: 33
36 بررسی قصه سلامان و ابسال در روایت منظوم جامی (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 9، شماره: 28
37 بررسی قصه ها و افسانه های مردم هرمزگان (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 8، شماره: 27
38 بررسی متل در ادبیات کودکان میناب (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 10، شماره: 38
39 بررسی محتوا و ساختار چیستان های رایج در استان هرمزگان (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 10، شماره: 38
40 بررسی معلولیت در اشعار عطار با تاکید بر دیوانگی (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 11، شماره: 42
41 بررسی مکتب رمانتیسم و نیو کلاسیسم در شعر م. سرشک و عبدالمعطی حجازی (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 8، شماره: 26
42 بررسی منظومه ویس و رامین فخرالدین اسعد گرگانی با تاکید بر فرهنگ مردم (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 8، شماره: 23
43 بررسی موجودات وهمی اساطیری در فرهنگ عامه هرمزگان (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 10، شماره: 35
44 بررسی نقش حیوانات در ضرب المثل ها و چیستان های عامیانه میناب (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 11، شماره: 43
45 بررسی نقش های کنایی و سمبولیک در پانزده حکایت دفتر سوم مثنوی (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 9، شماره: 33
46 بررسی ویژگی های سبکی و ادبی در اشعار مرثیه ملا علی فاخر (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 10، شماره: 37
47 حمد الهی و مدایح نبوی در شعر سعدی (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 8، شماره: 25
48 حمدالهی و مدایح نبوی در شعر سنایی (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 8، شماره: 25
49 حمدالهی و مدایح نبوی در شعر عطار (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 8، شماره: 25
50 رمانتیسم در شعر فروغ فرخزاد (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 10، شماره: 40
51 متل در ادبیات کودکان هرمزگان (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 8، شماره: 27
52 نقد و بررسی جنبه ناتورالیستی داستان یک شهر و چند نام (اثر مهدی میرابی نویسنده میناب جنوب) (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 10، شماره: 40
53 نگاهی به اسطوره و نماد در شعر فروغ فرخزاد در ادب فارسی (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 9، شماره: 31
54 نگاهی به تاثیرپذیری حافظ از شاعران متقدم و تاثیرگذاری او بر شاعران متاخر (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 8، شماره: 26
55 نگاهی به مراسم چهاردهمی در میناب (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 9، شماره: 34
56 نمودهای مردم شناختی در گویش میناب (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 8، شماره: 27
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی بازتاب مسایل اجتماعی و فرهنگ عامه در مثنوی معنوی مولوی (دریافت مقاله) سومین همایش متن پژوهی ادبی (نگاهی تازه به آثار مولانا)
2 بررسی و تحلیل نگاه شاعران هرمزگان به دریای عمان و خلیج فارس (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی
3 نگاهی به تاثیر پذیری حافظ از شاعران متقدم و تاثیر گذاری او بر شاعران متاخر (دریافت مقاله) کنگره بین المللی زبان و ادبیات