آقای دکتر ناصرقلی سارلی

دکتر ناصرقلی سارلی دانشیار دانشگاه خوارزمی

آقای دکتر ناصرقلی سارلی

Dr. Mostafa Gorji

دانشیار دانشگاه خوارزمی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر ناصرقلی سارلی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله مطالعات انتقادی ادبیات

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 کارکرد القایی واژگان در کتاب آن بیست و سه نفر (دریافت مقاله) مجله ادبیات پایداری دوره: 10، شماره: 19
2 مقایسه معیارسازی زبان فارسی در دوره های پیش و پس از مشروطه (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 8، شماره: 5