آقای دکتر محمدرضا خدمتی

دکتر محمدرضا خدمتی استاد دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه امیر کبیر

آقای دکتر محمدرضا خدمتی

Dr. Mohamad Reza Khedmati

استاد دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه امیر کبیر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمدرضا خدمتی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیرفصلنامه علوم و فناوری دریا

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تاثیر عیوب اولیه، خوردگی و ترک بر استحکام نهایی یک فروند شناور فله بر (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری دریا دوره: 81، شماره: 81
2 پیاده سازی لولای الاستیک جهت انجام آزمایش سازه ای بر روی یک شناور تک بدنه باریک در حوضچه کشش (دریافت مقاله) فصلنامه دریا فنون دوره: 2، شماره: 2
3 تحلیل سازه شناور تندرو آلومینیومی تک بدنه با کمک نرم افزار اجزای محدود (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری دریا دوره: 70، شماره: 70
4 شبیه سازی موج انفجار ضربه ای دهانه سلاح در فواصل مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری دریا دوره: 61، شماره: 61
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز شکست ورق های تقویت شده و تقویت نشده کامپوزیتی تحت بارهای ضربه ای (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
2 آنالیز غیر خطی وتعیین تحلیلی مقاومت نهایی اتصالات لولهای چند صفحهایxx (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش صنایع دریایی
3 اتوماسیون نستینگ و برش در صنایع دریایی به کمک روش بهینه‌سازی سیمولیتد آنیلینگ (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اتوماسیون صنعتی
4 اثر پارامترهای مدل ناحیه چسبناک بر استحکام اتصال چسبی آلومینیوم و کامپوزیت (دریافت مقاله) هفدهمین همایش صنایع دریایی
5 ارائه فرمول های تجربی برای تخمین استحکام نهایی ورق های تقویت شده آلومینیومی تحتاثر فشار درون صفحه ای عرضی و فشار جانبی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شناورهای تندرو
6 ارتعاشات پوسته های تقویت شده : مطالعه مروری (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
7 ارزیابی استحکام ایستایی اتصالات لوله ای با احتساب خوردگی حفره ای تصادفی تحت نیروی محوری فشاری (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی سازه
8 ارزیابی استحکام نهایی اعضای لوله ای در سکو های دریایی با احتساب خوردگی حفره ای (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی سازه
9 ارزیابی استحکام نهایی شاهتیرهای جعبهای شبیهساز مقطع میانی کشتیها (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
10 استحکام نهایی شاهتیر جعبه ای تقویت شده و خورده شده تحت خمش خالص (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش صنایع دریایی
11 استحکام نهایی و تغییر شکل اعضای لوله ای در سازه های دریایی تحت اثر بارگذاری ضربه ای جانبی (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش صنایع دریایی
12 استفاده از بسط فوریه در بررسی اثر تکرار منظم پالس کوبشی بر ورق تقویت شده فولادی (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش صنایع دریایی
13 بررسی آسیب ها و سوانح سازه ای کشتی با نگاهی اجمالی به عوامل مخرب (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
14 بررسی آنالیز مودال ورق های مورد استفاده در عرشه کشتی ها (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
15 بررسی اثر ترک بر روی فرکانس های طبیعی در ارتعاش ور قها (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
16 بررسی اثر تغییر شکل های اولیه بر روی رفتار کمانشی، فراکمانشی وانهدامی ورقهای واقع تحت فشار درون صفحه ای طولی (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
17 بررسی اثر محل برخورد ضربه بر رفتار تیرستونهای فولادی تحت بارگذاری ضربه ای (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست
18 بررسی اثرات محل برخورد و شرایط تکیه گاهی بر رفتار تیرستونهای فولادی تحت بارگذاری ضربه ای (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و زیرساخت های شهری
19 بررسی اثرپیش تنیدگی بررفتارتیرستونهای فولادی تحت بارگذاری ضربه ای (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست
20 بررسی اثرشرایط تکیه گاهی بررفتار تیرستونهای فولادی تحت بارگذاری ضربه ای (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
21 بررسی ارتعاش آزاد پوسته استوانه ای با مقطع سهموی به روش اجزا محدود برپایه بی ـ اسپیلاین (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات
22 بررسی ارتعاش آزاد پوسته ها در زیر آب و عوامل موثر بر آن (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
23 بررسی ارتعاشات آزاد ورق و اثر ترک بروی آن (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
24 بررسی اساس مدلسازی شافت و فرایند تراز نمودن آن در کشتیها (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
25 بررسی استحکام اعضای لوله ای سکوهای دریایی دارای خوردگی حفرهای تحت اثر بار محوری و ضربه ی جانبی (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی سازه
26 بررسی استحکام تجربی ورقهای دارای خوردگی حفره ای (دریافت مقاله) هفدهمین همایش صنایع دریایی
27 بررسی استحکام نهایی پانلهای تقویت شده آلومینیومی تحت اثر فشار درون صفحه ای تک محوری (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
28 بررسی استحکام نهایی ورق های تقویت شده آلومینیومی تحت اثر فشار درون صفحه ای عرضی و فشار جانبی (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
29 بررسی استحکام ورق تخت تقویت نشده در برابر نفوذ (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش صنایع دریایی
30 بررسی برخورد سازه و سیال با توجه به اثر میرایی سرعت و انعطاف پذیری سازه (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
31 بررسی برخورد نامتقارن سازه به سیال (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
32 بررسی پارامتری دینامیک شناور SWATH بکمک تست مدل و تعیین نسبتهای بی بعد بهینه (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
33 بررسی پارامتریک اثر سوپراستراکچر میانی در استحکام طولی کشتی (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
34 بررسی پارامتریک ارتعاشات آزاد ورق (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شناورهای تندرو
35 بررسی پارامتریک کمانش مقدار ویژه صفحات آلومینیومی ترک دار ترمیم شده با وصله کامپوزیتی (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران
36 بررسی پارامتریکرفتار دینامیکی قطاعی از عرشه کشتی با انحنای عرضی سهموی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شناورهای تندرو
37 بررسی پیچش عرضی مقاطع سلولی مورد استفاده در شناورهای تندرو چند بدنه (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
38 بررسی تاثیر زاویه موج بر ظرفیت کمانشی تیرورق با جان موجدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران (مهندسی سازه و مدیریت ساخت)
39 بررسی تاثیر سخت شدگی مجدد بر رفتار کمانشی و انهدامی ورقها (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
40 بررسی تاثیر عوامل مختلف بر توزیع فشار روی سازه در طی اسلمینگ (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
41 بررسی تاثیر عیب جدایش بر کاهش استحکام ناشی از نیروهای درون صفحه ای بر پانل کامپوزیتی ساخته شده با فرایند VIP (دریافت مقاله) هجدهمین همایش صنایع دریایی
42 بررسی تاثیر عیوب اولیه هندسی بر استحکام نهایی پانلهای تقویت شده آلومینیومی ، قسمت اول: تحت بارگذاری فشاری درون صفح های طولی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
43 بررسی تاثیر موجدار کردن جان تیرورق ها بر ظرفیت کمانش جانبی- پیچشی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران (مهندسی سازه و مدیریت ساخت)
44 بررسی تاثیرعیوب اولیه ناشی از فرآیند ساخت به روش VIP بر روی استحکام سازه شناورهای کامپوزیتی (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش صنایع دریایی
45 بررسی تأثیر پهنای عیب چینخوردگی بر استحکام پانلهای ساندویچی کامپوزیتی با روش اجزای محدود (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش صنایع دریایی
46 بررسی تأثیر خمیدگی های سهموی بر فرکانس های طبیعی ورق تقویت نشده با رویکرد سازه عرشه کشتی (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
47 بررسی توزیع تنش در بازشوهای استوروئیدی (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
48 بررسی توزیع تنش در بلوک میانی شناور حمل مواد سوختی (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
49 بررسی رفتار فراکمانشی و استحکام نهایی پانلهای تقویت شده آلومینیومی واقع در معرض فشاردرون صفحه ای تک محوری (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
50 بررسی روشهای مختلف شبیه‌سازی و تخمین بارهای ضربه‌ای انفجاری موثر بر سازه‌ها (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
51 بررسی عددی تاثیر طول همپوشانی بر رفتار مکانیکی اتصال چسبی دولبه کامپوزیت-آلومینیوم تحت بارگذاری کشش (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش صنایع دریایی
52 بررسی عددی روش جدید اتصال چسبی بین آلومینیوم و پانل ساندویچی (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش صنایع دریایی
53 بررسی کمانش غیر خطی پایه های سکوی جک آپ (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش صنایع دریایی
54 بررسی کمانش و جدایش بین لایهای چندگانه در ورق تقویت شده کامپوزیتی در نتیجه ضربه سرعت پایین (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش صنایع دریایی
55 بررسی و تحلیل پایداری الاستیک ورقهای با ضخامت متغیر به روش تحلیلی (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
56 بررسی و مطالعه کیفی لجنها از نقطه نظر سازه و ساخت (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
57 بررسی وضعیت تحقیق و توسعه در صنایع دریایی کشور و راهکارهای تقویت و بهبود آن (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
58 بررسی هیدروالاستیک ضربه آب در سازه های فراساحل: تئوری و کاربردها (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی صنایع فراساحل
59 بهینه سازی لایه چینی شناور تندرو کامپوزیتی با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش صنایع دریایی
60 بهینه سازی لایه چینی ورقهای کامپوزیتی تحت فشار اسلمینگ به کمک الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
61 پاسخ خمشی و برشی تیر بتن مسلح مقاومسازیشده با الیاف FRP تحت بار انفجاری (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
62 تاثیر جوشکاری بر روی استحکام نهایی ورق های تقویت شده آلومینیومی تحت فشار درون صفحه ای تک محوری (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
63 تاثیر وجود عیب منطقه خشک برکاهش استحکام خمشی پانل کامپوزیتی ساخته شده با فرآیند VIP (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش صنایع دریایی
64 تحلیل اجزای محدود عرشه شناورهای آلومینیومی تحت اثر فشار موج ناشی از شلیک سلاح (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
65 تحلیل استحکام نهایی ورقهای تقویت شده فولادی با تقویت کننده دندانه دار ال شکل (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
66 تحلیل الاستوپلاستیک ورق خمیده تحت اثر بار فشاری (دریافت مقاله) همایش ملی فناوری و صنعت دریایی کشور
67 تحلیل الاستوپلاستیک ورق خمیده تحت اثر بار فشاری (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
68 تحلیل الاستیک گریلاژهای ورقهای در سازه شناورها با استفاده از روشهای عددی (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
69 تحلیل پاسخ دینامیکی غیرخطی پانل ساندویچی کامپوزیتی انحنا دار تحت فشار اسلمینگ (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
70 تحلیل تدریجی خرابی در مدل های جعبه ای نیشیهارا (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
71 تحلیل تنش در ورقهای تقویت شده آلومینیومی واقع در معرض بارهای ضربه ای انفجاری (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
72 تحلیل تنش و کرنش در محل نصب جنگ افزار بر روی عرشه های آلومینیومی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
73 تحلیل عملکرد پایداری یک شناور تریماران با پروفیل سینه شکافنده موج در حالات سالم و آسیب دیده (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش صنایع دریایی
74 تحلیل گسترش شکست ورق تقویت شده با تقویت کننده کلاهی شکل تحت اثر بار فشار درون صفحه ای در راستای طولی (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش صنایع دریایی
75 تحلیل ورق دارای ترک اولیه تحت بار انفجار زیرآبی (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش صنایع دریایی
76 تحلیل همزمان هیدرودینامیکی و استحکام سازه ای شناور تندرو به روش عددی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک
77 تخمین اعوجاج در جوشکاری ورقه ای در اتصال لب به لب باترتیب و توالی مختلف (دریافت مقاله) هجدهمین همایش صنایع دریایی
78 تخمین وبررسی بارهای هیدرودینامیکی وارده بریک شناورتریماران درشرایط سالم و آسیب دیده (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش صنایع دریایی
79 تدوین یک نرم افزارکاربردی برای مدلسازی عددی فروپاشی تدریجی و تحلیل استحکام نهایی شاه تیربدنه کشتی (دریافت مقاله) هفدهمین همایش صنایع دریایی
80 تعیین پارامترهای پوسته ارتوتروپ معادل یک پوسته استوانهای تقویتشده با انحناء سهموی (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش صنایع دریایی
81 تعیین توزیع بار وارزیابی پاسخ سازه ای شناورها در مقابل بارهای ضربه ای منتجه از کوبش : مطالعه مروری (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
82 تعیین میزان افت و شکاف به منظور هم‌محورسازی شفت‌های رانشی شناور کانتینربر TEU 2200 (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
83 تنشهای پسماند در سازه کشتی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
84 رفتار دال های بتنی مسلح در برابر امواج حاصل از انفجار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
85 طراحی مفهومی و ساخت شناور دو بدنه خورشیدی به کمک سیستم کنترل از راه دوربرای مقاصد تحقیقاتی (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
86 عیوب اولیه حین ساخت سازه شناورهای کامپوزیتی: مطالعه مروری (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش صنایع دریایی
87 کمانش مقدار ویژه صفحات آلومینیومی ترک دار ترمیم شده با وصله کامپوزیتی (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
88 محاسبات استحکام نهایی و استخراج مودهای تدریجی خرابی در یک مدل شاه تیر جعبه ای (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
89 محاسبه استحکام نهایی یک شناورتماما کامپوزیتی تحت گشتاورخمشی عمودی (دریافت مقاله) هفدهمین همایش صنایع دریایی
90 محاسبه ضریب بار کمانش سازه دو جداره به روش ورق اورتوتروپیک و مقایسه با نتایج اجزاء محدود و آزمایش (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش صنایع دریایی
91 مدل اجزای محدود غیرایزوتروپیک هدفمند تابعی برای تعیین توزیع تنش درا تصال غلطکی ساده بامبویی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
92 مدل سازی عددی برخورد سازه به سیال در حالت ورود متقارن و نا متقارن (دریافت مقاله) هشتمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
93 مدلسازی رفتار سوراخ شدگی لایه های بی بافت ژئوتکستایل با استفاده از روش المان محدود (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
94 مدلسازی موج انفجار ضربه ای ناشی از شلیک سلاح (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
95 مروری بر تحقیقات انجام شده و نیازهای مطالعاتی آتی در زمینه بررسی استحکام نهایی شناورهای کامپوزیتی (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
96 مروری بر جذب انرژی در ساختارهای کامپوزیتی مورد استفاده در شناورهای تندرو (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
97 مروری بر روش های بهینه سازی جانمایی سازه ای (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
98 مروری بر روشهای ناشی از تخمین بارگذاری ناشی از انفجارهای زیرآبی برروی سازه های دریایی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و فناوری زیر دریا
99 مطالعه استحکام نهایی ورقه ایی مستطیلی واقع در معرض تنشهای فشاری درون صفحه ای عرضی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
100 مطالعه استحکام نهایی ورقهای مستطیلی واقع در معرض تنشهای فشاری درون صفحه ای طولی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
101 مطالعه استحکان نهایی ورق هایی مستطیلی واقع در معرض تنشهای فشاری درون صفحه ای دو محوری و فشار جانبی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
102 مطالعه ای بر آثار جوشهای ترکیبی طولی و عرضی در رفتار فراکمانشی پانلهای تقویت شده آلومینیومی (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
103 مطالعه روشهای مدل سازی ورقهای تقویت شده (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
104 مطالعه و بررسی روشهای تعیین تنش پسماند در روقه ای جوشکاری شده (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
105 مقایسه انواع مدلها و روشهای تخمین هزینه در فرآیند طراحی کشتی (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش صنایع دریایی
106 مقایسه رفتار کمانشی و فراکمانشی پانل کامپوزیتی سالم و معیوب تحت تاثیر نفوذ آب در محیط دریا به روش عددی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی شناورهای تندرو
107 نرم افزار مدلسازی و تحلیل گرشناورهای تندرو تک بدنه به روش اجزای محدود (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش صنایع دریایی