آقای دکتر فریدون اکبری شلدره

دکتر فریدون اکبری شلدره استادیار و عضو هئیت علمی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

آقای دکتر فریدون اکبری شلدره

Dr. Fereidon Akbari Sheldere

استادیار و عضو هئیت علمی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر فریدون اکبری شلدره در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهپژوهشنامه اورمزد

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آموزش زبان و ادبیات فارسی در فرایند جهانی سازی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
2 بررسی و تبیین جایگاه شادی و سرور در مثنوی معنوی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی زبان و ادبیات
3 دلوی از «آب انبار» (دریافت مقاله) همایش بین المللی جستارهای ادبی، زبان و ارتباطات فرهنگی