آقای دکتر ناصر سلطانی

دکتر ناصر سلطانی استاد،دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، ایران

آقای دکتر ناصر سلطانی

Dr. Naser Soltani

استاد،دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر ناصر سلطانی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولمجله مکانیک کاربردی محاسباتی

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر ناصر سلطانی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
ریاست افتخاری کنفرانس دومین همایش ملی مدیریت مصرف آب با رویکرد کاهش هدر رفت و بازیافت انجمن آب و فاضلاب ایران - دانشگاه تهران، تهران -تالار علامه امینی- کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران آذر 1398