آقای دکتر ناصر سلطانی

دکتر ناصر سلطانی استاد،دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، ایران

آقای دکتر ناصر سلطانی

Dr. Naser Soltani

استاد،دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر ناصر سلطانی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولمجله مکانیک کاربردی محاسباتی