خانم مهندس مهناز نیکبخت

مهندس مهناز نیکبخت

خانم مهندس مهناز نیکبخت

Mahnaz Nikbakht

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم مهندس مهناز نیکبخت در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
کارشناس نشریهدوفصلنامه مهندسی زیر دریا
مدير وب سايتدوفصلنامه مهندسی زیر دریا