آقای دکتر کیومرث محمدی

دکتر کیومرث محمدی عضو هیات علمی دانشگاه کردستان

آقای دکتر کیومرث محمدی

Dr. Kiyomars Mohammadi

عضو هیات علمی دانشگاه کردستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر کیومرث محمدی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر اجرایی دومین همایش ملی منابع طبیعی ایران با محوریت علوم جنگل دانشگاه کردستان، دانشکده منابع طبیعی گروه جنگل، کردستان فروردین 1393

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 امکان سنجی پرورش کپور ماهیان در زهآب مزارع نیشکر (کشت صنعت میرزاکوچک خان خرمشهر) (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی محیط زیست
2 برآورد ظرفیت بردتفرجی درمناطق نمونه گردشگری کشور مطالعه موردی منطقه نمونه گردشگری انشان واقع دراستان خوزستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین
3 بررسی اثر برف بر توده دستکاشت زربین در منطقه نور (دریافت مقاله) سومین همایش ملی جنگل
4 بررسی تأثیر سرمایه ی اجتماعی از دیدگاه سازمانی بر میزان بهره وری نیروی انسانی (مطالعه موردی ستاد استانداردی کرمانشاه) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
5 بررسی قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدهای پارک جنگلی توس نوذر در سنندج (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانشجویی علوم جنگل
6 بررسی مسائل اقتصادی اجتماعی در راستای مدیریت جنگلهای طرح گلبند ویسر شهرستان نوشهر (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
7 تعیین جایگاه راهبردی پارک جنگلی توس نوذر با استفاده از مدل SWOT و ماتریس SPACE (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی عمران شهری
8 راهبردهاوراهکارهای مدیریت استراتژیک توسعه گردشگری درمنطقه نمونه گردشگری آبیدر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین