آقای دکتر حمید باقری دهبارز

دکتر حمید باقری دهبارز استادیار زبان و ادبیات عرب

آقای دکتر حمید باقری دهبارز

Dr. Hamid Bagheri dehbarz

استادیار زبان و ادبیات عرب

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر حمید باقری دهبارز در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهپژوهشنامه اورمزد