آقای دکتر مهدی سیف برقی

دکتر مهدی سیف برقی استادیار و مدیر مسئول

آقای دکتر مهدی سیف برقی

Dr. Mehdi Seifbarghy

استادیار و مدیر مسئول

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر مهدی سیف برقی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
ریاست افتخاری کنفرانس شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع دانشگاه الزهرا(س)، تهران بهمن 1398

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تخمین تابع هزینه سیستم موجودی دو سطحی در حالت فروش از دست رفته با استفاده از رگرسیون (دریافت مقاله) دوفصلنامه بهینه‌ سازی در مهندسی صنایع دوره: 1، شماره: 1
2 توسعه یک مدل دو هدفه برای مسیله حداکثر پوشش با محدودیت پارامترهای صف (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 8، شماره: 18
3 طراحی سیستم پشتیبان تصمیم گیری برای ارزیابی عملکرد کارکنان؛مطالعه ى موردی در بانک توسعه ى صادرات ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 1، شماره: 3
4 طراحی یک سیستم پشتیبان تصمیم گیری برای ارزیابی مشتریان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 9، شماره: 24
5 مدل بهینه سازی مکانیابی تخصیص تسهیلات قابل اطمینان تحت - ریسک اختلال در تسهیلات (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 16، شماره: 49
6 مروری بر تحقیقات مرتبط با مسیله ی تولید مسیریابی موجودی با تاکید بر مدل ها و روش های حل (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف دوره: 33، شماره: 2
7 یک مدل برنامه ریزی دو هدفه برای یک سیستم تولید - توزیع یکپارچه و حل با استفاده از الگوریتم ژنتیک رتبه ای (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 12، شماره: 34
8 یک مدل موجودی تک دوره یی با ظرفیت تولید محدود در شرایط عدم قطعیت بودجه و هزینه ی کمبود (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف دوره: 34، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه ی یک مدل مکان یابی مسیر یابی با ارسال و برداشت همزمان برای اقلام فاسد شدنی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
2 استفاده از الگوریتم جستجو همسایگی متغیر در بهینه سازی مساله مکان یابی در سیستم صف از دیدگاه مشتری (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
3 اعمال نرخ جذابیت مراکز در مدل سازی مسأله مکان یابی – صف و حل آن بوسیله MOPSO الگوریتم (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی
4 الگوریتم بهینه سازی توده ذرات برای حل یک مساله تولید توزیع یکپارچه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی
5 الگوریتم بهینه سازی ژنتیک برای حل مساله مکان یابی تخصیص پیوسته همراه با هزینه استقرار وابسته به منطقه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی الگوریتم های فراابتکاری و کاربردهای آن در علوم و مهندسی
6 بهبود و بکارگیری روش ویلیس جهت تعیین درجه تطبیق یک سیستم با ویژگیهای تولید ناب، مطالعه موردی: صنایع رنگ محار (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
7 بهینه سازی اندازه و مکان تسهیلات در سیستم های خدماتی رقابتی و حل آن به وسیله ی الگوریتم های فرا ابتکاری (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
8 بهینهسازی مدلی غیرخطی در مکانیابی مراکز خدمتدهی با تنوع خدمت درچارچوب صف (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی
9 توسعه مدل مکان یابی دوسطحی باهزینه های غیرخطی وظرفیت محدود: حل با الگوریتم دوفازی بصورت بازگشتی مبتنی برجستجوی پراکنده (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
10 توسعه مدل های مکان یابی رقابتی با فرض مکان یابی تعداد سرورهای مشخص (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
11 حل یک مسئله با روش الگوریتم ژنتیک:ارائه مدل چند هدفه مدیریت و زمانبندی ماشین ها در انبار متقاطع (دریافت مقاله) چهارمین ملی کنفرانس مهندسی و مدیریت نوآوری
12 طراحی سیستم پشتیبان تصمیم گیری برای ارزیابی عملکرد کارکنان؛ مطالعه موردی در بانک توسعه صادرات ایران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
13 مدل برنامه ریزی عدد صحیح آمیخته برای زمانبندی خط لوله چند محصولی با ساختار درختی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
14 مدل تلفیقی مدیریت زنجیره تامین و مدیریت درآمد با تقاضای وابسته به قیمت،با در نظر گرفتن انتخاب تامین کنندگان و تخصیص بهینه سفارشات (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
15 مدل سازی یک مساله مکان یابی ـ صف با درنظر گرفتن نرخ جذابیت مراکز (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
16 مدل قیمت گذاری و کنترل موجودی چندمحصولی برای اقلام فاسدشدنی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
17 مدلسازی ریاضی مساله مکانیابی تسهیلات برای عملیات امدادرسانی در شبکه های بحران: بررسی موردی سیل در استان البرز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
18 مدلسازی ساختار زنجیره تامین با در نظر گرفتن عدم قطعیت در توزیع کنندگان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
19 مدلسازی مسئله مکان یابی تسهیلات با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
20 مدلسازی و حل مسأله زمانبندی چند هدفه ماشین ها در انبار متقاطع با استفاده از الگوریتم های تکاملی چند هدفه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران
21 مدلسازی یک مسیله انتخاب تامین کننده چند محصولی با در نظرگرفتن تقاضای احتمالی و سطح خدمت و حل آن با الگوریتم های فراابتکاری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت پایدار
22 مدیریت موجودی و قیمت گذاری به صورت توام در زنجیره تامین دوسطحی تحت سیاست مدیریت موجودی توسط فروشنده با فرض فرآیند تولید ناقص (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
23 مساله مکان یابی محور با تخصیص منفرد، ظرفیت محدود و شعاع پوشش فازی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
24 مسأله مکانیابی تسهیلات چند سروره با به کارگیری قانون جاذبه (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
25 مکانیابی اقتصادی جهت سرمایه گذاری در احداث صنایع فرآوری شیر و محصولات لبنی براساس شرایط ریسک و عدم قطعیت (دریافت مقاله) همایش ملی سهم کشاورزی و منابع طبیعی در توسعه جمهوری اسلامی ایران در افق 1404
26 مکانیابی اقتصادی جهت سرمایه گذاری در احداث صنایع فراوری شیر و محصولات لبنی براساس شرایط ریسک و عدم قطعیت (رهیافت : تاپسیس بازه ایی) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
27 مکانیابی سیستم ها با چندنوع خدمت دهنده همراه با محدودیت های صف (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
28 مکانیابی سیستم های صف با چندنوع خدمت دهنده به روش الگوریتم ژنتیک رتبه بندی نامغلوب (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی
29 مکانیابی مراکزخدمتدهی با تنوع خدمت درمدلی دوهدفه ترکیبی با صف (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مهندسی صنایع و سیستم
30 هماهنگی در یک زنجیره تامین دو سطحی در حالت تقاضای نامتقن وابسته به قیمت کیفیت فروش از دست رفته با رویکرد استکلبرگ (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع
31 یک مدل برنامه ریزی دو هدفه برای یک سیستم تولید- توزیع یکپارچه در حالت مجاز بودن کمبود (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مهندسی صنایع و سیستم