آقای دکتر اسماعیل مهدی زاده

دکتر اسماعیل مهدی زاده استادیار

آقای دکتر اسماعیل مهدی زاده

Dr. Esmaeil Mehdizadeh

استادیار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر اسماعیل مهدی زاده در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر اجراییدوفصلنامه بهینه‌ سازی در مهندسی صنایع

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارایه مدلی ترکیبی برای انتخاب تامین کنندگان مبتنی بر رویکرد خوشه بندی و حل آن با استفاده از الگوریتم های NRGA وNSGA-II (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 13، شماره: 36
2 ارایه ی مدل ریاضی برای برنامه ریزی تولید در محیط های تولید ترکیبی ساخت ذخیره ای سفارشی با در نظر گرفتن فعالیت های نگه داری و تعمیرات و حل آن الگوریتم های فرا ابتکاری (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف دوره: 33، شماره: 2
3 ارایه ی یک الگوریتم ترکیبی برای خوشه بندی داده ها با استفاده از الگوریتم های K-means و الکترومغناطیس (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف دوره: 33، شماره: 1
4 ارایه یک مدل ریاضی یکپارچه برای حل مساله تشکیل سلول پویا با در نظر گرفتن مسایل تخصیص اپراتور، جانمایی های برون سلولی و درون سلولی و حل آن به کمک شبیه سازی تبرید (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 13، شماره: 37
5 مساله زمان بندی پروژه با منابع محدود با هدف حداکثر نمودن ارزش خالص فعلی (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 25، شماره: 4
6 مسیریابی بهینه در مسیله لجستیک میلکران با محدودیت زمانی وتقاضای ناسازگار (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 26، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه مدل ریاضی در محیط های تولیدی ساخت سفارشی برای تعیین قیمت و زمان تحویل سفارشات (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
2 ارائه یک الگوریتم ابتکاری برای حل مسائل تولید ترکیبی چند گلو گاهی تحت تئوری محدودیت ها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک
3 ارائه یک مدل جدید ریاضی برای سیستمهای تولید سلولی و حل آن با استفاده ازالگوریتم ابتکاری بهینه سازی انبوه ذرات توسعه داده شده (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های مهندسی صنایع
4 ارائه یک مدل ریاضی چندهدفه جدید برای سیستم های تولید سلولی پویا بادرنظر گرفتن تخصیص نیروی انسانی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
5 ارایه مدل سه سطحی مدیریت موجودی درزنجیره تامین و حل آن با الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین
6 ارایه یک الگوریتم ژنتیک مبتنی بر قواعد اولویت بندی به منظور حل مسیله زمان بندی کارگاهی انعطاف پذیر چند هدفه (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
7 ارایه یک الگوریتم فرا ابتکاری ترکیبی برای مسئله زمان بندی وسایل نقلیه در یک سیستم انبار متقاطع (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
8 ارایه یک مدل بهینه سازی استوار برای برنامه ریزی تولید چند محصولی در شرایط عدم قطعیت تقاضا و زمان تحویل با استفاده از رویکرد برنامه ریزی ریاضی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس نوآوری های اخیر در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک
9 ارایه یکمدل اندازه سفارش چندمحصولی بادرنظرگرفتن موجودی اطمینان کمبود و روشهای مختلف تولید (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
10 حل مدل برنامه ریزی تولید ادغامی چند هدفه ی فازی با اثر یادگیری و زوال با استفاده از برنامه ریزی آرمانی فازی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
11 حل یک مسئله زمانبندی کارکارگاهی با پارامترهای تصادفی و خرابی وتعمیرتصادفی ماشین با هدف به حداقل رسانیدن زمان تاخیر کل کارها (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی صنایع و مدیریت پایدار
12 حل یک مسئله زمانبندی کارکارگاهی تصادفی با خرابی تصادفی با هدف حداقل کردن زمان تاخیرکل کارها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهشهای مهندسی صنایع
13 زمان بندی جراحی ها با در نظر گرفتن زمان های راه اندازه و تعداد تخت های ریکاوری محدود با هدف کاهش هزینه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مکانیک، صنایع و هوافضا
14 زمانبندی کار کارگاهی انعطاف پذیر چند هدفه با در نظر گرفتن محدودیت تعمیرات ونگهداری و زمان های حمل و نقل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بهینه سازی سیستم ها و مدیریت کسب و کار
15 کاربرد الگوریتم PSO فازی برای مسئله تشکیل سلول در تکنولوژی گروهی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
16 مساله زمان بندی پروژه با توجه به زمان آماده سازی فعالیت های شکسته شده به منظور برآورد هزینه های اضافی در مساله موازنه زمان، هزینه (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
17 یک روش تجدید نظر شده برای رتبه بندی اعداد فازی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
18 یک نگرش بهینه سازی میرایی ارتعاش (VDO) برای خوشه یندی داده ها (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع