آقای دکتر رضا اردکانیان

دکتر رضا اردکانیان وزیر محترم نیرو

آقای دکتر رضا اردکانیان

Dr. Reza Ardakanian

وزیر محترم نیرو

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر رضا اردکانیان در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
ریاست عالیه کنفرانس هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران دانشگاه یزد - انجمن علوم ومهندسی منابع آب ایران، یزد اردیبهشت 1397