خانم دکتر بنفشه زهرایی

دکتر بنفشه زهرایی

خانم دکتر بنفشه زهرایی

Dr. Banafsheh Zahraii

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر بنفشه زهرایی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران دانشگاه یزد - انجمن علوم ومهندسی منابع آب ایران، یزد اردیبهشت 1397