آقای دکتر محمدامین اسدی

دکتر محمدامین اسدی

آقای دکتر محمدامین اسدی

Dr. Mohammadamin Asadi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمدامین اسدی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر اجرایی هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران دانشگاه یزد - انجمن علوم ومهندسی منابع آب ایران، یزد اردیبهشت 1397

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی خشکسالی هیدرولوژی حوزه آبخیز سد زاینده رودتوسط روش حد آستانه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
2 بررسی تاثیر خشکسالی هواشناسی بر کمیت و کیفیت منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت داراب) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس علمی پژوهشی مدیریت منابع آب و خاک
3 بررسی روند تغییرات سرعت باد ایستگاه سینوپتیک اردکان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گردو غبار
4 بررسی کاربرد شاخص خشکسالی جدید تبخیر و تعرق بارش استاندارد شده (SPEI)، با استفاده از نرم افزار R ( مطالعه موردی: حوزه آبخیز زاینده رود) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
5 جایگاه اکوتوریسم در مدیریت توسعه پایدار روستایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار
6 مدیریت و پهنه‌بندی خطر خشکسالی در استان یزد با استفاده از شاخص SPI (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن