آقای جواد نخی

جواد نخی دانشگاه کاشان

آقای جواد نخی

Javad Nakhi

دانشگاه کاشان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای جواد نخی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر کمیته اجرایی کنفرانس بین المللی نقش هنر و معماری در ارتباطات علمی ایران و جهان عرب دانشگاه کاشان، کاشان اردیبهشت 1397