آقای دکتر محمد صدیق مرتضوی

دکتر محمد صدیق مرتضوی رئیس پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان

آقای دکتر محمد صدیق مرتضوی

Dr. Mohammadsedigh Mortezavi

رئیس پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمد صدیق مرتضوی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر کنفرانس همایش ملی تغییر اقلیم و اکوسیستم های آبی پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، بندرعباس اردیبهشت 1397