آقای دکتر محمد باقر پاشا زانوشی

دکتر محمد باقر پاشا زانوشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

آقای دکتر محمد باقر پاشا زانوشی

Dr. Mohammadbagher

دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمد باقر پاشا زانوشی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کنفرانس اولین همایش ملی کارآفرینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، چالوس اردیبهشت 1397