خانم دکتر رفعت بیات

دکتر رفعت بیات موسسه آموزش عالی الکترونیکی فاران مهر دانش

خانم دکتر رفعت بیات

Dr. Rafat Bayat

موسسه آموزش عالی الکترونیکی فاران مهر دانش

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر رفعت بیات در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کنفرانس اولین همایش ملی کاربردهای فناوری اطلاعات در حوزه های توسعه علمی و ارتقا کیفیت سلامت با رویکرد اقتصاد مقاومتی موسسه آموزش عالی الکترونیکی فاران مهر دانش، تهران بهمن 1396