آقای دکتر علی بیت اللهی

دکتر علی بیت اللهی رئیس بخش زلزله شناسی مهندسی و خطر پذیری پژوهشکده ساختمان و مسکن

آقای دکتر علی بیت اللهی

Dr. Ali Beytollahi

رئیس بخش زلزله شناسی مهندسی و خطر پذیری پژوهشکده ساختمان و مسکن

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تاثیر فسفر بر ریزساختار و خواص مغناطیسی آلیاژهای پایه آهن (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی متالورژی و مواد دوره: 26، شماره: 2
2 تاثیر افزودنی Bi₂O₃ بر جدایش فازی مایع- مایع، تبلور و خواص الکتریکی شیشه- سرامیک های فروالکتریکی سیستم PbO-TiO₂-SiO₂-B₂O₃ (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی متالورژی و مواد دوره: 23، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای شهر قزوین واقع در استان قزوین (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
2 ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای شهرستان مراغه واقع در استان آذر بایجان شرقی، جنوب دامنه ی کوه سهند (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
3 ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای شهرستان میانه واقع در استان آذر بایجان شرقی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
4 استفاده از سونداژ الکترونیکی شلومبرژه در مطالعات آب زیر زمینی سفره آبرفتی شورو (دریافت مقاله) هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
5 الویت بندی مکانی شهر تهران بر اساس میزان ریسک لرزه ای (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی عمران،معماری و شهرسازی معاصر
6 اولویت بندی لرزه ای نواحی شهر تهران (دریافت مقاله) کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
7 برآورد خطر زمین لرزه به روش احتمالاتی برای شهر تهران (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
8 بررسی اثر افزودن جوانه زای اکسید بیسموت بر اندازه دانه و خواص دی الکتریکی شیشه- سرامیک هایPbTiO3 (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سرامیک ایران
9 بررسی اثر افزودنی هگزان بر خواص مزوپور سیلیکاتی SBA-15 (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سرامیک ایران
10 بررسی اثر جوانه‌زای اکسید کروم بر روی رفتار تبلور، ریزساختار و خواص مغناطیسی شیشه سرامیک سیستم BaO-Fe2O3-B2O3-SiO2 (دریافت مقاله) ششمین کنگره سرامیک ایران
11 بررسی اثر مسیر بر روی پارامتر افت طیفی کاپا(k) به کمک داده های جنبش نیرومند زمین لرزه بم (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی زلزله (یادواره فاجعه بم)
12 بررسی پارامترهای اتمسفر، دما و زمان بر سنتز و خواص مغناطیسی شیشه سرامیک فریت نیکل نانوساختار (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
13 بررسی تاثیر دمای عملیات حرارتی بر ساختار و خواص فوتوکاتالیستی پودرهای مزوپور اکسید تیتانیم (دریافت مقاله) چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران
14 بررسی تاثیر عامل پیرسازی محلول اولیه بر ساختار و خواص فیزیکی پودرهای مزوساختار اکسید تیتانیوم (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سرامیک ایران
15 بررسی تاثیر فرایند فعال سازی مکانیکی در کاهش سایز ذرات داروی استامینوفن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس فناوری نانو در محیط زیست
16 بررسی تأثیر افزودنی La بر ریزساختار و خواص مغناطیسی هگزافریت کلسیم (دریافت مقاله) ششمین کنگره سرامیک ایران
17 بررسی چگالی زمین لرزه ها و نحوه تغییرات آن نسبت به زمان درحوزه تهران و اطراف آن (دریافت مقاله) اولین همایش پیش نشانگرهای زلزله
18 بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی ساختگاه با استفاده از داده های لرزه ای درون چاهی در شهر سمنان (دریافت مقاله) همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع
19 بررسی روند تغییرات ساختاری با دما در پودر مزوپور اکسید تیتانیوم (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سرامیک ایران
20 بررسی ساختار و خواص مغناطیسی نوارهای نابلور و پهنِ آلیاژFINEMET با افزودنی Al/Ge تولید شده به روش Planar Flow Melt Spinning (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
21 بررسی ساختگاه کارخانه نیزار قم با استفاده از مطالعات رسوب شناسی و ژئوالکتریکی (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
22 بررسی سنتز نانو ذرات مگنتیت از تبلور شیشه- سرامیک سیستم Na2O(CaO)-Fe2O3-B2O3-SiO2 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سرامیک ایران
23 بررسی ضریب بزرگنمایی شتاب در دیوارهای خاک مسلح تحت بارگذاری زلزله (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی سازه ایران
24 بررسی و مقایسه مفاهیم ضریب اطمینان، شاخص قابلیت اطمینان و منحنی های شکنندگی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی سازه ایران
25 پایش پیش نشانگرهای لرزه ای بر اساس تحلیل دینامیکی ضرایب لرزه خیزی، مطالعه موردی گستره تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی بافتهای شهری در مجاورت گسلهای فعال
26 پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از سه پارامتر جنس، شیب و بارش باران (مطالعه موردی نقشه چهارگوش بروجن) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
27 پهنه بندی ضریب بزرگنمایی شتاب در شهر بندر عباس (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی سازه ایران
28 تاثیر افزودنی ژرمانیوم بر ریز ساختار و خواص آهنربای Nd-Fe-B زینتری (دریافت مقاله) چهارمین کنگره سرامیک ایران
29 تاثیر روش حرارت دهی ژول بر ساختار، تحولات فازی و خواص مغناطیسی نوارهای نانو ساختار Fe71Si13.5B9Nb3Cu1Al1.5Ge1 (دریافت مقاله) پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
30 تاثیر فرایند نانوکریستالیزاسیون بر خواص نرم مغناطیسی آلیاژ Fe73.5Si13.5B9Nb3Cu1 (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ماده چگال
31 تأثیر عملیات حرارتی سریع بر ساختار و خواص مغناطیسی آلیاژ نانو ساختار Finemet (دریافت مقاله) چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران
32 تحلیل احتمالاتی خطر لرزه ای شهر قزوین واقع در استان قزوین (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
33 تحلیل احتمالاتی خطر لرزه ای شهرستان مراغه واقع در استان آذر بایجان شرقی، جنوب دامنه ی کوه سهند (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
34 تحلیل احتمالاتی خطر لرزه ای شهرستان میانه واقع در استان آذر بایجان شرقی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
35 تحلیل خرابی لرزهای سازه های قاب خمشی فولادی با در نظر گرفتناثرات اندرکنش خاک سازه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس لرزه شناسی و مهندسی زلزله
36 تحلیل خطر لرزه ای و به دست آوردن شتاب در سطح زمین با استفاده از نرم افزار EERA برای مناطق بافت فرسوده جنوب شهر تهران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری و توسعه شهری پایدار
37 تحلیل خطر لرزه ای و تهیه نقشه خطر برای مناطق بافت فرسوده جنوب شهر تهران (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
38 تحلیل دینامیکی ضرائب لرزه خیزی بعنوان روشی در پایش پیش نشانگرهای لرزه ای گستره تهران (دریافت مقاله) نخستین همایش پیش یابی زلزله
39 تدوین سناریوی زلزله بر اساس مدل گسل سناریو- مطالعه موردی گرگان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی بافتهای شهری در مجاورت گسلهای فعال
40 تعیین خصوصیات زمین شناسی مهندسی ساختگاه با مطالعات ژئوتکنیک و ژئوفیزیک در گستره شهر سمنان (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
41 تعیین شتاب برای مناطق بافت فرسوده جنوب شهر تهران و تعیین درصد تخریب سازه برای این مناطق (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری و توسعه شهری پایدار
42 توزیع فضائی – زمانی زمین لرزه ها و بررسی مهاجرت تجمعی زمین لرزه های با بزرگای 5 و بزرگتر در پهنه ایران (دریافت مقاله) اولین همایش پیش نشانگرهای زلزله
43 تهیه نانوکامپوزیت آلومینا زیرکونیا به روش سنتز احتراقی محلول با استفاده از سوخت اوره (دریافت مقاله) ششمین کنگره سرامیک ایران
44 تهیه و تدوین سناریوی زلزله بر اساس مدل گسل سناریو بروشFishnet و معرفی نرم افزار آن، مطالعه موردی شهر گرگان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران
45 سنتز سیلیکای مزومتخلخل KIT-6 و بررسی اثر دما براندازه حفرات (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی
46 سنتز شیمیایی و بررسی خواص مغناطیسی ذرات نانومتری مگنتیت حاوی مقادیر کم یون Zn+2 به منظور استفاده در مقاصد پزشکی (دریافت مقاله) ششمین کنگره سرامیک ایران
47 سنتز نانو ذرات سوپر پارا مغناطیس اکسید آهن با پوشش دکستران و فعال سازی سطح جهت کاربردهای پزشکی (دریافت مقاله) اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
48 سنتز و بررسی ریز ساختار و خواص مغناطیسی یک نوع فریت نیکل-روی با استفاده از اکسید آهن ضایعاتی مجتمع فولاد مبارکه (دریافت مقاله) چهارمین کنگره سرامیک ایران
49 سنتز هگزافریت کلسیم با افزودن اکسید لانتانم به روش هم رسوبی شیمیایی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سرامیک ایران
50 شبیه سازی گمانه های ژئوتکنیکی با تلفیق داده های ژئوتکنیک و ژئوفیزیک، جهت تهیه نقشه های زمین شناسی مهندسی خاک ساختگاه و ریزپهنه بندی ژئوتکنیک لرزه ای در شهر سمنان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
51 کاربردهای خاص و نوین نانوذرات سوپر پارامغناطیس اکسید آهن مغناطیسی در تشخیص و درمان بیماریها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس فناوری نانو در محیط زیست
52 لزوم انجام تحلیل ریسک و درجه بندی سازه های موجود در شهر تهران بر اساس نوع عملکرد لرزه ای در برابر زلزله احتمالی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی زلزله و مدیریت ریسک با رویکرد آسیب پذیری سازه ها و شریان های حیاتی
53 معرفی و بررسی روش های ارائه منحنی های شکنندگی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی سازه ایران
54 مقایسه رفتار تبلور یک شیشه بوروسیلیکاتی حاوی آهن حین افزودن شکر و TiO2 (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سرامیک ایران
55 مقایسه روش های مختلف تحلیل پاسخ ساختگاه بر تعیین شدت بزرگنمایی زلزله در نهشته های جنوب تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ژئوتکنیک و مهندسی لرزه ای شهری
56 مقررات موجود در استانداردها و قوانین فعلی ساختمان سازی ایالات متحده در خصوص تاب آوری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت شهری نوین