خانم دکتر خدیجه ابوالمعالی الحسینی

دکتر خدیجه ابوالمعالی الحسینی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

خانم دکتر خدیجه ابوالمعالی الحسینی

Dr. Khadijeh Abolmaali Alhoseini

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر خدیجه ابوالمعالی الحسینی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهدوفصلنامه علوم تربیتی از دیدگاه اسلام

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثربخشی برنامه تلفیقی آموزش مستقیم و آگاهی واج شناسی بر مهارت های روان خوانی، درک مطلب و حافظه کاری در دانش آموزان دختر با مشکلات خواندن (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 6، شماره: 23
2 ارائه الگوی ساختاری سکوت سازمانی براساس یادگیری سازمانی با میانجیگری عدالت سازمانی در دانشگاه های آزاد اسلامی شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش علوم دریایی دوره: 5، شماره: 1
3 الگوی ساختاری پیش بینی اهمال کاری تحصیلی بر اساس سرمایه روان شناختی با میانجی گری بهزیستی روان شناختی، هیجانی و اجتماعی در دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 11، شماره: 39
4 پیش بینی پرخاشگری دختران نوجوان براساس فرآیندهای ارتباطی خانواده و کمال گرایی با میانجی گری تنظیم شناختی هیجان در شهر تهران (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 13، شماره: 3
5 تحلیل کیفی متن: استقرا/ قیاس (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم تربیتی از دیدگاه اسلام دوره: 1، شماره: 1
6 شناسایی عوامل موثر برسکوت سازمانی از دیدگاه متخصصان حوزه مدیریت آموزشی: پژوهش کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش علوم دریایی دوره: 5، شماره: 2
7 مقایسه اثربخشی آموزش راهبردهای مقابله با استرس و راهبردهای کمک خواهی بر سازگاری تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 12، شماره: 42
8 مقایسه اثربخشی آموزش کارکردهای اجرایی و آموزش اجتماعی- هیجانی بر بهبود عملکرد توجه مداوم در دانش آموزان با اختلال ریاضی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 7، شماره: 27
9 نقش باورهای فراشناخت و دشواری در تنظیم هیجان در رضایت شغلی مربیان مهدکودک (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات پیش دبستان و دبستان دوره: 2، شماره: 5
10 نقش واسطه ای ساختار انگیزشی در رابطه بین توانایی های شناختی با رفتارهای پرخطر در نوجوانان (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 13، شماره: 46
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 تعیین سهم مولفه های هوش هیجانی، هوش معنوی بر خودکارامدی و فرسودگی شغلی در کارکنان دانشگاه های آزاد شهر تهران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در مدیریت و اقتصاد مقاومتی