آقای دکتر سروش آوخ

دکتر سروش آوخ

آقای دکتر سروش آوخ

Dr. Soroush Avakh

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سروش آوخ در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 توسعه مدل مکانیابی نقاط انتقال با در نظر گرفتن توزیع نرمال نقاط تقاضا (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
2 رتبه بندی و انتخاب تأمین کننده به روش بسط عملکرد کیفیت (QFD) با استفاده از FANP و FVIKOR (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21